خانه / قران كريم / ارتباط میان انسانها از دیرباز نقش مهمی در تکامل دانش بشری داشته است.

ارتباط میان انسانها از دیرباز نقش مهمی در تکامل دانش بشری داشته است.

ارتباط میان انسانها از دیرباز نقش مهمی در تکامل دانش بشری داشته می باشد.

ارتباط میان انسانها از دیرباز نقش مهمی در تکامل دانش بشری داشته می باشد. یکی از مهمترین انواع ارتباطات، گفتگوی میان جوامع و همچنین فرهنگهاست. با توجه به تفاوت در زبان کشورهای متنوع و گوناگون و مختلف با یکدیگر لزوم برگردان متون از یک زبان به زبان دیگر سبب توسعه دانشی تحت عنوان دانش ترجمه شده می باشد. تاریخ ترجمه به زمانهای خیلی زیاد دور باز می گردد ولی امروزه با توجه به گسترش ارتباطات، آن دانش از اهمیت بسیاری برخوردار شده می باشد به طوری که بسیاری معتقدند که شامل علل رونق علم و همچنین دانش در عصر حاضر اهمیت قایل شدن جهت ترجمه و همچنین بسترسازی مناسب جهت برگرداندن متون از زبانی به زبان دیگر بوده می باشد. با توجه به آنکه ترجمه متون از زبانی به زبان دیگر مستلزم و نیاز به معلومات گسترده و همچنین احاطه به هر دو زبان مبداء و همچنین مقصد دارد تیم های مختلفی اقدام به ترجمه متون نموده اند. با آن حال یک ترجمه سلیس و همچنین روان و همچنین وفادار به زبان اصلی از بزرگترین معظلات و مسائل و مشکلات آن حوزه می باشد. آن مشکل در برگردان متون تخصصی همچون متون علمی خیلی زیاد مشهود تر می باشد چراکه جهت ترجمه چنین متونی، مترجمین همچنین و علاوه بر احاطه زبانی بایستی و حتما با ترمینولوژی و همچنین واژه های تخصصی آن هم رشته علمی کاملا آشنایی داشته باشند و همچنین قادر به درک مباحث و مطالب آن هم حوزه تخصصی باشند. از آن رو و همچنین جهت پاسخ به آن مستلزم و نیاز علاقه مندان، موسسه شریف یار با با بیش از ۶ سال شمسی حضور فعال در عرصه پژوهشی کشور و همچنین با داشتن طیف وسیعی از محققین و همچنین پژوهشگران، اقدام به تاسیس یک دپارتمان مجزا جهت ترجمه تخصصی از زبان فارسی به انگلیسی و همچنین یا از زبان انگلیسی به فارسی نموده می باشد تا با بهره گیری از مترجمین توانمند و همچنین با نگاه تخصصی به ترجمه متون رشته های متنوع و گوناگون و مختلف به آن مستلزم و نیاز روزافزون متقاضیان پاسخ دهد….
منبع :ترجمه
منبع
بهترین در مورد قرآن کریم: ارتباط میان انسانها از دیرباز نقش مهمی در تکامل دانش بشری داشته می باشد.

مطلب پیشنهادی

نمودار درختی سوره های قرآن کریم (تفسیر ساختاری) سوره صف تا طلاق

نمودار درختی سوره های قرآن کریم (تفسیر ساختاری) سوره صف تا طلاق سلام شیوه جدیدی …