خانه / قران كريم / اندر خم واژه شناسی " بسم الله الرحمن الرحیم "

اندر خم واژه شناسی " بسم الله الرحمن الرحیم "

اندر خم واژه شناسی " بسم الله الرحمن الرحیم "

آن مطلب صرفا برداشت فردی یا شخصی خود از واژه شناسی آن آیه ی کریمه می باشد

“””””” بسم الله الرحمن الرحیم “””””””””

دیروز واژه های آن آیه ی عظیم را بررسی کردن میکردیم و همچنین چقدر برایم جذاب و جالب بود دایره بقا و همچنین ثبوت نام الله در سطوح متنوع و گوناگون و مختلف … انگار ک آن آیه ی عظیم ، مخروطیست ک در راس آن هم نام الله می باشد و همچنین هرکسی بر حسب ظرفیت وجودی خود در سطوح متنوع و گوناگون و مختلف آن مخروط از رحمانیت و همچنین رحیمت ” الله ” بهره میگیرد و همچنین هر چه به الله نزدیکتر ، در جه رحمانیت و همچنین رحیمیت خداوند اکثرا و بیشتر و همچنین تو معرفتت بر حیران بودنت اکثرا و بیشتر و همچنین منیتت کمتر …

میدانی چه میخواهم بگویم ؟
انگار رحمت خداوند سطح مقطعهای آن مخروطند و همچنین هرچه بالاتر و همچنین نزدیکتر به نقطه ی واحد ” الله ” ، اکثرا و بیشتر از آن هم بهره مندی

و همچنین خود آن هم دایره های سطح مقطع ، تویی و همچنین منیت تو … که هر چه به ” الله ” نزدیکتر ، کوچکتر و همچنین منیت تو کمتر و همچنین ولی باید توجه داشت بهره تو از ” اسم ” ” الله ” اکثرا و بیشتر و همچنین مراتب و همچنین درجات حیرانی و همچنین سرگشتگی بی نهایت الهی ، اکثرا و بیشتر

و همچنین ” ال ” نشان از معرفه بودنی دارد و همچنین شناختی از ” اله ” ، ” اله ” ی ک خود یعنی درجه ای از سرگشتگی و همچنین حیرانی … و همچنین آن چه پارادوکس زیباییست از اسمی که نشان از درجه و همچنین مرتبه ای بالا دارد ک رفته آن هم بالای بالای و همچنین سر قله ی مخروطمان نشسته ، تا بگوید ک تو خود ، آشنای گمگشته ای از آفردگارت هستی …

کجایی ؟ و همچنین چرا فراموش کرده ای ابعاد درشت و همچنین پهناور و بزرگ زندگیت را
چرا ؟ چرا صید آن قلاب ” ب ” من نمیشوی تا باقی و همچنین فانی شوی در من ؟
چرا از وسعت اقیانوس رحمتم ، به کم بسنده میکنی و همچنین صید صیادان راه نابلد میشود ؟

بیا عزیزکم ، بیا و همچنین صید خودم شو تا تورا به وسعت بی نهایت وجودی خودت، حیران و همچنین سرگشته کنم …

و همچنین هنگام و زمانی که ک سوره را با ” بسم الله الرحمن الرحیم ” شروع میکنی ، انگار ک کل سوره را میبری زیر چادری ک ستون محکم اصلی اش ” الله ” می باشد و همچنین حالا بایستی و حتما حول ” الله ” که جمیع اسماء خداوندیست ، قرائتش کنی ، آنقدر قرائتش کنی تا به خود ” الله ” برسی و همچنین واله شوی …

و همچنین هنگام و زمانی که ک کارهایت را با ” بسم الله الرحمن الرحیم ” شروع میکنی ، انگار کارت را میبری زیر چتر ” الله ” با تمام صفات جامعش تا هرجا ک کوتاهی از تو بود ، صفت مرتبط به آن هم زود بیاید و همچنین نقصت را جبران کند و همچنین انگار زیرا و به درستی که دژ محکمی میشود جهت تمام کاستی های نا بعیدت … و همچنین کاش چشم بینایی داشته باشی تا ببینی آن دژ را که چه میکند در تمام به ظال کشیده شدنهایت …

چقدر دیر شناختمت ، ای نور عظیم
منبع
تازه ترین و جدیدترین در مورد قرآن کریم: اندر خم واژه شناسی " بسم الله الرحمن الرحیم "

مطلب پیشنهادی

نمودار درختی سوره های قرآن کریم (تفسیر ساختاری) سوره صف تا طلاق

نمودار درختی سوره های قرآن کریم (تفسیر ساختاری) سوره صف تا طلاق سلام شیوه جدیدی …