خانه / قران كريم / .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.

.::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.

.::. ختم قرآن کریم (چهل و همچنین هفتمین دوره وبسایت و مرکز خبرهای جدید) .::.

70516451772351128970 .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.

طریقه نمایش آن دوره : خواندن و قرائت ۱۰ گروه و حزب ؛ از گروه و حزب ۱۰۱ تا ۱۱۰
مهلت قــرائت : از ابتــدای مـــاه جمادی الثانی تا آخر ماه

آن ختم جهت هدیه به حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه)
و همچنین حضرت فاطمه الزهراء (س)

(زیرا و به درستی که ازاول ختمهای قرآن دراین انجمن به نیت هدیه به امام و پیشوا زمان (عج) بوده
هریکی از ختمهای برگزارشده به نیت هدیه به ایشان و همچنین ۱۴ معصوم می باشد.)

20192832183796592943 .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.
37808635346162333255 .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.
20192832183796592943 .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.

دوستان میتونند هر تعداد حزبی رو که مایل خواهند بود انتخاب بفرمایند.

همونطور که قبلا گفته شد روز ویژه ای مد نظر نیست تنها و فقط بایستی و حتما تعداد انتخابی در ماه جمادی الثانی خونده بشه .

زیرا و به درستی که هر گروه و حزب بعضاً دو سوره یا چند سوره را شامل می می شود لطفاً شماره گروه و حزب انتخاب کنید.

20192832183796592943 .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.
37808635346162333255 .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.
20192832183796592943 .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.

=== گروه و حزب ۱۰۱ === آیات ۱ احقاف تا ۹ محمد (ص) ===
=== گروه و حزب ۱۰۲ === آیات ۱۰ محمد(ص) تا ۱۷ فتح ===
=== گروه و حزب ۱۰۳ === آیات ۱۸ فتح تا ۱۳ حجرات ===
=== گروه و حزب ۱۰۴ === آیات ۱۴ حجرات تا ۳۰ ذاریات ===
=== گروه و حزب ۱۰۵ === آیات ۳۱ذاریات تا ۲۵ نجم ===
=== گروه و حزب ۱۰۶ === آیات ۲۶ نجم تا ۵۵ قمر ===
=== گروه و حزب ۱۰۷ === آیات ۱ الرحمن تا ۷۴ واقعه ===
=== گروه و حزب ۱۰۸ === آیات ۷۵ واقعه تا ۲۹ حدید ===
=== گروه و حزب ۱۰۹ === آیات ۱ مجادله تا ۱۰ حشر ===
=== گروه و حزب ۱۱۰ === آیات ۱۱ حشر تا ۱۴ صف ===

20192832183796592943 .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.
37808635346162333255 .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.
20192832183796592943 .::. ختم قرآن کریم (چهل و هفتمین دوره سایت) .::.


منبع
برترین در مورد قرآن کریم: .::. ختم قرآن کریم (چهل و همچنین هفتمین دوره وبسایت و مرکز خبرهای جدید) .::.

مطلب پیشنهادی

نمودار درختی سوره های قرآن کریم (تفسیر ساختاری) سوره صف تا طلاق

نمودار درختی سوره های قرآن کریم (تفسیر ساختاری) سوره صف تا طلاق سلام شیوه جدیدی …