خانه / شهدا و دفاع مقدس / دیدار صداوسیمای خوزستان با خانوده شهید قاسمی و شهید مروج …

دیدار صداوسیمای خوزستان با خانوده شهید قاسمی و شهید مروج …

دیدار صداوسیمای خوزستان با خانوده شهید قاسمی و همچنین شهید مروج …

=================================================

در هفته دفاع مقدس واحد خبر مرکز صداوسیمای خوزستان طی گزارشی از ایثارگری های شهروندان و مردم شهر شهرستان ترکالکی در دوران دفاع مقدس در خبرهای جدید سیمای خوزستان پخش نمود ، که در آن نقل از جذاب و جالب از خانواده شهید غلامحسین قاسمی و همچنین حضرت آیت الله سید مرتضی مروج پدر روحانی شهید سید عبدالله مروج تصاویری زیبا به دیدن کردن و نمایش گذاشته شد .

حجم فیلم دیدنی و جذاب ۲۲ مگابایت

%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7 %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C 1 دیدار صداوسیمای خوزستان با خانوده شهید قاسمی و شهید مروج ...   %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D8%B3%DB%8C%D8%AF %D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87 %D9%85%D8%B1%D9%88%D8%AC 1 دیدار صداوسیمای خوزستان با خانوده شهید قاسمی و شهید مروج ...
%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87 %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C4 دیدار صداوسیمای خوزستان با خانوده شهید قاسمی و شهید مروج ...
%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87 %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C1 دیدار صداوسیمای خوزستان با خانوده شهید قاسمی و شهید مروج ...
%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87 %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C2 دیدار صداوسیمای خوزستان با خانوده شهید قاسمی و شهید مروج ...
%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87 %D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF %D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C3 دیدار صداوسیمای خوزستان با خانوده شهید قاسمی و شهید مروج ...

طبقه بندی:
شـهـدای تـرکـالـکـی
، 
دربـاره تـرکـالـکـی
، 

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : دیدار صداوسیمای خوزستان با خانوده شهید قاسمی و همچنین شهید مروج …

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …