خانه / شهدا و دفاع مقدس / راهنمای یادمان های مناطق عملیاتی غرب کشور …

راهنمای یادمان های مناطق عملیاتی غرب کشور …

راهنمای یادمان های منطقه ها و مناطق عملیاتی غرب کشور …

 

n00001240 b راهنمای یادمان های  مناطق عملیاتی غرب کشور ...

 

کرمانشاه
– تنگه چهار زبر یادمان عملیات مرصاد – سرپل ذهاب – ارتفاعات قراویز –
موره موش یادمان شهید خلبان شیرودی – ارتفاعات بازی دراز – پادگان ابوذر –
گیلان غرب – آوزین تپه کرجی ها یادمان عملیات مطلع الفجر – فصر شیرین –
خسروی – نفت شهرستان – سومار – ارتفاعات گیسه یا کله شوان – تنگه ی بی نام محل
شهادت شهید خلبان کشوری – میمک یا تپه شهدا – ایلام – قرارگاه
امیرالمومنین(ع) بانروشان – سه راهی جندالله یادمان مقاومت مردمی – صالح
آباد – مهران – ارتفاعات قلاویزان مهران  – قرارگاه تپه شنی مهران – پاسگاه
گرمیشه یا دیدگاه صدام در مهران – ارتفاعات کله قندی  …..

%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8 راهنمای یادمان های  مناطق عملیاتی غرب کشور ... امتداد ۶۱

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : راهنمای یادمان های منطقه ها و مناطق عملیاتی غرب کشور …

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …