خانه / مقالات / روش پیشگیری از سوختگی جوش هات تپ

روش پیشگیری از سوختگی جوش هات تپ

سوختگی های جوش
روش پیشگیری از سوختگی جوش هات تپ
hot tap روش پیشگیری از سوختگی جوش هات تپ
هات تپ حرفه ای
برای پیشگیری از سوختگی جوش های هات تپ باید روش جوشکاری بدقت نوشته شود همین طور مسائل مربوطه به انتقال گرما در نظر گرفته شود. جهت جوشکاری به لوله های با ضخامت کمتر از ۶٫۴mm باید قطر الکترود جوشکاری از ۲٫۴mm کمتر باشد با حداقل گرما (برق پایین) جوشکاری هات تپ انجام شود.اما در مورد متریالهایی که کربن معادل آنها بالا باشد گرما جوشکاری کم باعث افزایش ریسک ترک میل کردن لوله می شود . پاسهای بعدی را در صورتی که ضخامت لوله بیشتر از ۱۲٫۸mm نباشد ، میتوان با الکترود قطر ۳٫۲mm یا کمتر جوشکاری هات تپ انجام نمود . برای لوله ها و تجهیزاتی که ضخامت آنها بیشتر از ۱۲٫۸mm باشد و در جایی که سوختگی جوش هات تپ اتفاق نیافتد، می توان از الکترود با قطر بیشتر مصرف نمود در مسائل ی که اقطعا ل سوختگی جوش وجود دارد نباید از آمپر بالا برای جوشکاری مصرف شود . لازم بذکر است در اکثرا مسائل الکترودهای کم هیدروژن ترجیح داده می شوند.
در مورد عملیات هات تپ
آماده سازی عملیات هات تپ

برای اجراء هات تپ جوشکاری اتصالات بر روز لوله ها و تجهیزاتی که در سرویس می باشند آماده سازی مراحل زیر ضروری است :

طراحی اتصالات

روش هات تپ

روش جوشکاری همموسیقی با استاندارد ASME

رعایت ایمنی ، حضـور آتش نشانی شرایط اورژانس باید در نظر گرفته شود

روش اجراء جوشکاری هات تپ

رعایت نکات ایمنی

مارک کردن محل اجرای هات تپ

اندازه گیری ضخامت محل جوشکاری تحلیل آن

برنامه ریزی آماده سازی مراحل کار

انجام آزمایش های مورد نیاز از عبارت ازمایش بخارات اتش زا ، اکسیژن ایمن بودن مراحل اجرای جوشکاری از نظر هوای اطراف

اجازه کار جهت انجام جوشکاری هات تپ

آماده نمودن تجهیزات خاموش کننده آتش و آتش نشان در محل

علامت گذاری و معین نمودن محدوده کاری
در مورد جوشکاری سیال در لوله ها

جریات سیال در لوله ها

برای ضخامتهای کمتر از ۶٫۴mm باید جریان سیال به گونه ای باشد که سیال بیش از میزان گرم نشود ، در غیر اینصورت ممکن ست فشار سیال و گرما در منطقه هات تپ باعث سوختگی جوش هات تپ شود.همچنین سرعت بیش از میزان سیال هم چنانچه باعث سود شدن سریع گردد تهدید ترک میل کردن وجود دارد.

برای ضخامت ۶٫۴mm تا ۱۲٫۸mm افزایش سرعت تهدید ترک خوردگی کم شدن سرعت سیال تهدید سوختگی جوش هات تپ را افزایش میدهد.

در ضخامتهای بالاتر از ۱۲٫۸mm تهدید ترک خوردگی سوختگی جوش های هات تپ کمتر وجو دارد . (جهت جوشکاری و هات تپ بر روی مسیر های فلر باید دقت شود در صورت نیاز و برای پیشگیری از آتش انفجار در زمان جوشکاری ، داخل مسیر به میزان کافی بخار تزریق گردد.

مطلب پیشنهادی

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد همان‌طور که بار‌ها در …