خانه / مقالات / سخنان زیبای باربارا دی انجلیس

سخنان زیبای باربارا دی انجلیس

fu6344 سخنان زیبای  باربارا دی انجلیس
اس ام اس جدید
اس ام اس جدید ۹۴

در شروع تنها عشق بود. حتی زندگی پیدایش شما بر روی این کره ی خاکی نیز برخاسته از عشق است . این عشق بوده است که در یک لحظه مرد زنی را آنچنان به سوی جذب کرده است تا از تلفیق اتحاد صمیمیت ی بدن آن ها بذر شما متولد گردد. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آنان که از عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق هم نفس می کشند دیگران را به سمت خود می کشانند. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هر چه عشق و شور زندگی از خود ابراز بکنید برای دیگران هم بیشتر پایداری ناپذیر خواهید شد و آن ها دیگر نخواهند توانست شما را نادیده بگیرند. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

احساس شهوت فقط نقطه ی آغازین عشق ورزی و نمود فیزیکی جسمانی نیاز گرایشی محض و نامحدود به زمان است. چرا که هسته ی مرکزی عشق جاذبه ی جسمانی نیز چیزی نیست جز میل نیاز به نزدیکی ، یگانگی ، نکاح اتحاد با معشوق.گر چه در ظاهر این بدن شماست که بدن معشوق را لمس می نماید ولی در واقع این روح شماست که از طریق بدنتان به نوازش روح معشوق می پردازد. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

از عشق جاذبه جسمانی خود بپرسید : جهت چه می خواهی او را در کنار داشته باشی ؟ چرا می خواهی با او همبستر شوی ؟ پس به زبان حال دل گوش دهید تا جواب را بیابید . خواهید دید که ندای کوچکی در اعماق قلب تان جواب خواهد داد : تا با او یکی بشوم و به یگانگی و وحدت وجود آغازین باز گردم. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

عشق از آنجا که با معشوق پیوند می خورید شروع می گردد و تا حرکت موزون همموسیقی ی روح هایتان امتداد می یابد.
وقت ی که جان هایتان یکی می شوند آن گاه با همه وجود عشق خواهید ورزید.
دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد
پیوند مقدس همین است.
شور و شعف وجد و شآدم انی واقعی هم این است. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

فقط با عشق بین دلهای شماست که عشق بین شما عمق استحکام واقعی خود را نشان خواهد داد. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

عشق ماندگار هرگز بر دیدنی ی جسمانی بین شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

عشق واقعی از روح شما نشات می گیرد
این نوع از عشق ناب وقت ی که را در دل جان دیگری می یابید شکل می گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می نشیند. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

درست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعی ابراز می نماید حال چه از طریق آغوشی گرم ، نبرخی دوستی آمیز یا رفتاری مهربانه به قلمرو بی زمان قلب گام گذاشته اید
با اهمیت نیست پیش از آن چه اتفاقی افتاده است . فقط این با اهمیت است که چه اتفاقی خواهد افتاد.
همه آن چه براستی ارزش دارد همین لحظه است . فقط این عشق است که با اهمیت است. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

منتظر نمانید عشق شما را پیدا نماید
زمین حاصلخیزی بیافرینید تا بذر عشق به آسانی در آن جوانه زند و افزایش نماید
خود را تمام و کمال و تا آن جا که در توان دارید با صداقت تمام به رابطه تان متعهد و پای بند بکنید
قدرت تعهد بذر عشق بین شما معشوق را آبیاری خواهد کرد به آن این امکان را خواهد داد تا در قلب شما به بار بنشیند. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

به دنبال نکات مثبت نقاط قوت دیگران باشید تا آن ها را پیدا بکنید .
آن گاه دیگر بیست دقیقه با او باشید یا بیست سال فرق ی نخواهد داشت
زمانی را که در این حال طی بکنید ، با عشق سپری می شود زیرا در تمام طول این مدت شما در جست و جوی همین عشق بودید و همین عشق بود که بدان دست می یافتید. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

آن نوع از عشق که فراتر از بدن جسم ماست وقتی ظهور می نماید که با تمام وجود و نه فقط با جسم به معشوق عشق بورزیم.
این عشق برتر تنها ی خود را نشان می دهد که با فکر و ذهن قلب و روح به فکر و ذهن قلب و روح معشوق عشق بورزیم
پس همه سلول های بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزید.
این همان عشقی است که در ایثار و از خودگذشتگی پنهان است. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

شور زندگی ترانه ای است که عشق می سراید
شور زندگی همان عشق است که به حرکت در آمده است
عشق شور زندگی وقتی نصیب تان می شود که آتش عشق را محترم بدارید و بیاموزید که همواره آن را روشن فروزان نگه دارید. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

شما قدرت توان آن را دارید که زندگی ای رضایت بخش سرشار از غنای روحی بیافرینید
شما توان آن را دارید که به زندگی معنا و هدفی برتر ببخشید
این توان تنها در عشق شور زندگی شما نهفته است . جرات شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور زندگی را با به هر کجا که می روید ببرید.
جرات شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق شور زندگی تان را به هر کس که خواستید و رفیق داشتید نشان دهید. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

هرگاه زندگی با عشق شور را بر می گزینید زندگی هم عشق و شور خود را برای شما بر خواهد گزید. باربارا دی انجلیس

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ سخنان باربارا دی انجلیس ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

کارتان را با عشق انجام دهید
با شکر و قدردانی تمام به سر کار بروید
و با عشق و شور تمام به آن دل بدهید
این یگانه شغل و تنها وظیفه اصلی شما بر روی زمین است
اینکه عشق بورزید . می توانید آن را هر یا در هر کجا نیز انجام دهید.
هرگاه خود را با همه وجود وقف لحظه لحظه ی شغل کار و نیز زندگی تان بکنید . آن گاه موفق یت و دستیابی واقعی را تجربه خواهید کرد رضایت و اقناع حقیقی را احساس خواهید نمود. باربارا دی انجلیس

مطلب پیشنهادی

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد

چگونه تکنولوژی در دوره رکود به کمک بازار املاک ایران آمد همان‌طور که بار‌ها در …