خانه / كليپ و مستند / سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری

سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری

سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری

|سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری از آخرالزمان|

grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه اول با موضوع شناخت باطن قرآن و همچنین زیارت والده امام و پیشوا زمان علیهم السلام – قسمت اول
۲۸:۱۶
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه اول با موضوع شناخت باطن قرآن و همچنین زیارت والده امام و پیشوا زمان علیهم السلام – قسمت دوم
۲۸:۰۵
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه دوم با موضوع معجزات حضرت صاحب الزمان عجل الله تعاله فرجه الشریف و همچنین زیارت حضرت حکیمه خاتون سلام الله علیها) – قسمت اول
۳۰:۴۰
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه دوم با موضوع معجزات حضرت صاحب الزمان عجل الله تعاله فرجه الشریف و همچنین زیارت حضرت حکیمه خاتون سلام الله علیها) – قسمت دوم
۳۰:۳۰
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه سوم نقل صفات منتظران و همچنین توسل به امام و پیشوا زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف – قسمت اول
۲۷:۳۰
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه سوم نقل صفات منتظران و همچنین توسل به امام و پیشوا زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف – قسمت دوم
۲۷:۵۷
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه چهارم با موضوع امامت و همچنین توسل به ائمه بقیع علیهم السلام – قسمت اول
۲۸:۰۶
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه چهارم با موضوع امامت و همچنین توسل به ائمه بقیع علیهم السلام – قسمت دوم
۲۷:۴۷
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه پنجم با موضوع نکوهش حب دنیا و همچنین اهمیت نماز و همچنین حج – قسمت اول
۳۰:۴۰
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه پنجم با موضوع نکوهش حب دنیا و همچنین اهمیت نماز و همچنین حج – قسمت دوم
۳۰:۴۰
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه ششم جلسه پرسش و همچنین پاسخ – قسمت اول
۲۹:۵۲
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه ششم جلسه پرسش و همچنین پاسخ – قسمت دوم
۲۹:۰۴
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه هفتم ادامه جلسه پرسش و همچنین پاسخ – قسمت اول
۲۸:۱۴
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه هفتم ادامه جلسه پرسش و همچنین پاسخ – قسمت دوم
۲۷:۵۸
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه هشتم ادامه مجدد جلسه پرسش و همچنین پاسخ – قسمت اول
۲۸:۵۸
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی جلسه هشتم ادامه مجدد جلسه پرسش و همچنین پاسخ – قسمت دوم
۲۷:۱۰
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی اخلاقی جلسه نهم با موضوع شق القمر و همچنین توسل به حضرت زینب سلام الله علیها – قسمت اول
۲۷:۰۰
grey سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری
مرحوم آیت الله مولوی قندهاری – سخنرانی اخلاقی جلسه نهم با موضوع شق القمر و همچنین توسل به حضرت زینب سلام الله علیها – قسمت دوم
۲۹:۳۳

سخنرانی های آیت الله حاج شیخ محمدحسن مولوی قندهاری در تاریخ ۱۵ May 2019 | 7:14 pm نشر یافته شده شده می باشد

مطلب پیشنهادی

علامه حسن زاده -نزول قرآن و همچنین ترتیب سور و همچنین آیات الهی قرآن

علامه حسن زاده -نزول قرآن و همچنین ترتیب سور و همچنین آیات الهی قرآن |علامه …