خانه / سخنراني / سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟

سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟

سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری جهت کشتن اخلاق؟

ژوزف استالین رهبر شوروی سابق نویسندگان را مهندسین روح انسان توصیف می‌کرد و همچنین معتقد بود تولید روح از تولید تانک مهم‌تر می باشد. آن دیدگاه استالین در مورد ادبیات ممکن می باشد توهم نادرست یک دیکتاتور به نظر برسد، ولی باید توجه داشت محققین و همچنین ناظران اروپایی همین خط فکری را در آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سراغ دارند. حکومت آمریکا و همچنین به روش ویژه نهاد سیا، مدتی طولانی می باشد که به ادبیات و همچنین تفریحی و سرگرم شدن‌های تصویری و تلویزیونی به عنوان ابزاری جهت ترویج ایدئولوژی آمریکایی و همچنین تضعیف ایدئولوژی دشمنان آن کشور علاقه دارد. در آن به گفته راه‌هایی را بررسی کردن می‌کنیم که سیا جهت نفوذ در فیلم دیدنی و جذاب‌های هالیوودی و همچنین مجموعه‌های تصویری و تلویزیونی از آن هم‌ها بهره بری و استفاده می‌کند.

899295 754 سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟
ژوزف استالین رهبر شوروی سابق نویسندگان را مهندسین روح انسان توصیف می‌کرد

استالین ادبیات را یک سلاح قدرتمند سیاسی می‌دانست و همچنین در صورتی که نویسنده‌ای از آن سلاح علیه شوروی بهره بری و استفاده می‌کرد، بدون شک دلیل محکمی جهت اعدام خود فراهم کرده بود. ولی باید توجه داشت آیا دیدگاه سیا در مورد ادبیات و همچنین تفریحی و سرگرم شدن‌های شهروندان و مردم شهر با دیدگاه استالین متغایر و متفاوت می باشد؟

استیون سادلیر نویسنده و همچنین کارشناس آمریکایی توضیح می‌دهد: “سیا در سال شمسی ۱۹۴۷ و همچنین تحت لایحه امنیت ملی به دست هنری ترومن ریاست‌جمهور وقت آمریکا، تأسیس شد. تنها و فقط یک سال شمسی بعد، دفتر هماهنگی سیاستی را تأسیس کردند. می‌خواهم اولین فعالیت‌های سیا را جهت تو ترسیم کنم. “عملیات‌های روانی مخفی، پروپاگاندا و همچنین آموزش شبه‌نظامی. آن‌ها طبق اسناد شورای امنیت ملی آمریکاست. بنابراین اقدام مستقیم و همچنین پیش‌گیرانه در جنگ پروپاگاندا و همچنین اقتصادی یعنی متقاعد کردن عموم شهروندان و مردم شهر به یک نوع طرز فکر کردن و اندیشیدن خاص یکی از اهداف اصلی تشکیل سیا بوده می باشد.

سادلیر در ادامه به بعضی پروژه‌های ابتدایی و اولیه سیا هم اشاره می‌کند: “سال شمسی ۱۹۴۹ آن نهاد رادیو اروپای آزاد را تأسیس کرد. با آن رادیو پیام‌های آمریکا و همچنین تمدن غرب را به شرق اروپایی می‌فرستادند که کمونیست‌ها در آن هم جولان می‌دادند و همچنین کشورهای بسیاری را گرفته بودند. با آن حال، نقطه‌ای که در آن میان وجود داشت آن بود که نشریات و مطبوعات و همچنین رسانه‌های دیگر آمریکا حق کپی‌برداری یا نقل مطلب از آن شبکه رادیویی را نداشتند. چرا؟ خیلی واضح می باشد: زیرا و به درستی که اغلب مطالبی که در آن رادیو مطرح می‌شد، دروغ‌های پهناور و بزرگ بود. آن که آیا شبکه اروپای آزاد، مفید بود یا نه یک بحث دیگر می باشد، زیرا و به درستی که احتمالاً افرادی که دست‌اندرکار آن رادیو بودند تصور می‌نموده اند که مباحث و مطالب آن هم به سود شهروندان و مردم شهر اروپای شرقی می باشد. ولی باید توجه داشت هرچه باشد، همین واقعیت که آن اشخاص قبول می‌کنند اطلاعات دروغ به شهروندان و مردم شهر بدهند، یک واقعیت مشخص کردن‌کننده می باشد. حامی اقتصادی و مالی آن شبکه رادیویی، کمپین “جنگ صلیبی جهت آزادی” بود. جذاب و جالب آن‌که سخنگوی آن کمپین رونالد ریگان بود.

899344 957 سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟
رادیو اروپای آزاد جهت تأثیرگذاری بر انظار و افکار عمومی شهروندان و مردم شهر شرق اروپا تأسیس شد

یکی از مؤثرترین راه‌های آمریکایی جهت کنترل ذهن شهروندان و مردم شهر، اختراع و همچنین بهره بری و استفاده از تلویزیون بود. البته منظور آن نیست که همه برنامه جذاب و جالب و خوب‌های تصویری و تلویزیونی بر اساس هدف شستشوی مغزی شهروندان ساخته می‌شوند، ولی باید توجه داشت اداره و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی اکثر برنامه جذاب و جالب و خوب‌های تصویری و تلویزیونی امروز در آمریکا به دست نهاد‌های غول‌پیکری می باشد که منافعشان را قرارداد با سیا تأمین می‌کند. خشونت صرف اکنون در برنامه جذاب و جالب و خوب‌های تصویری و تلویزیونی کاملاً پذیرفته شده می باشد. کشتن و قتل به نام حکومت مادر کشور تحسین می‌می شود، سارقان، بمب‌گذاران و همچنین تروریست‌ها در صورتی که جهت “سیستم” کار کنند، وابسته به ارتش باشند و همچنین یا با تیم‌هایی مثل پلیس محلی کار کنند که کنترل شهروندان و مردم شهر را به دست دارند، اقداماتشان در حد پرستش ستایش می‌می شود.

روایتی که حکومت آمریکا می‌خواهد مردمش باور کنند آن می باشد که سیا در نهایت، یک نهاد اخلاق‌محور می باشد که تنها تروریست‌ها را با آرامش خاطر می‌کشد، حکومت آمریکا تنها در حوادث ناخواسته و همچنین کاملاً پیش‌بینی‌نشده دست به کشتار کودکان می‌زند و همچنین سیاست خارجی آمریکا تنها انگیزه‌اش صلح می باشد، نه منافع خصوصی. طبق آن روایت، سیا سازمانی اگرچه شامل نقص، ولی باید توجه داشت اخلاق‌مدار می باشد و همچنین جهت حفاظت از آمریکا کارهای خارق‌العاده‌ای انجام می‌دهد.

با آن حال، واقعیت آن می باشد که سیا هیچ تقیدی به اخلاق ندارد. در صورتی که فیلم دیدنی و جذاب‌های شکنجه در زندان‌هایی مثل ابوغریب را دیده باشید، باور آن واقعیت برایتان آسان می‌می شود. اتفاقاً جهت مخفی نگه داشتن همین واقعیت‌هاست که سیا طی سال شمسی‌‌های اخیر در فیلم دیدنی و جذاب‌های خیلی زیاد مشهوری دخالت کرده می باشد.

899356 694 سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟
تصاویر شکنجه زندانیان زندان‌هایی مانند ابوغریب، ماهیت اصلی سیا را نشان می‌دهد

“رادنی مارتین” کارمند سابق کنگره آمریکا توضیح می‌دهد: “مخاطبین بایستی و حتما به آن واقعیت واقف شوند که حکومت آمریکا به دنبال ساخته یا ایجاد ثبات در ساختار بی‌ثبات خود می باشد و همچنین همکاری میان رسانه‌های خبری و همچنین تفریحی و سرگرم شدن از یک طرف و همچنین سرویس‌های اطلاعاتی از طرف دیگر، بخشی از آن تلاش می باشد. پیشامد جدید به همین جا هم ختم نمی‌می شود. قسمت و بخش عمده دیدگاه منفی آمریکایی‌ها نسبت به ایران یا روسیه هم پس نتیجه آن می شود که فعالیت مأمورین سرویس‌های اطلاعاتی و همچنین آلوده کردن رسانه‌های خبری و همچنین تفریحی و سرگرم شدن در آمریکا می باشد. عده بی‌شماری در آمریکا خواهند بود که دیگر خبرهای جدید “سی‌بی‌اس” یا “فاکس‌نیوز” را نگاه نمی‌کنند، ولی باید توجه داشت همین اشخاص، بالأخره جهت سرگرم شدن رو به فیلم دیدنی و جذاب‌هایی می‌آورند که تقریباً تمامی‌شان هالیوودی خواهند بود.”

رادنی در ادامه می‌گوید: “سیا تنها بخشی از شبکه بی‌نهایت غول‌پیکر اطلاعاتی و همچنین جاسوسی درون آمریکاست و همچنین آن شبکه جهت فاسد کردن هالیوود و همچنین فیلم دیدنی و جذاب‌های ساخته آن هم و همچنین تحت مسلط بودن و تسلط داشتن آوردن صنعت فیلم دیدنی و جذاب‌سازی درون آن کشور، سرمایه‌گذاری هنگفتی کرده می باشد. شهروندان و مردم شهر ممکن می باشد متوجه نشوند چرا یک برنامه جذاب و جالب و خوب خاص را تماشا می‌کنند، ولی باید توجه داشت حکومت آمریکا طرح‌های بزرگی جهت شستشوی مغزی شهروندان و مردم شهر و همچنین ساخته یا ایجاد علاقه به پلیس و همچنین نیروهای امنیتی در آن هم‌ها دارد. چنین چیزی را در کشورهای دیگر نمی‌بینید. اتفاقاً بی‌دلیل هم نیست که حکومت آمریکا می‌کوشد مردمش را عاشق چکمه‌ای کند که دارد آن هم‌ها را له می‌کند.”

یکی از نویسندگان سریال سال شمسی ۲۰۰۱ شبکه سی‌بی‌اس موسوم به آژانس”، مأمور سابق سیا بازل باز” بود و همچنین چند مأمور سابق دیگر نیز وظیفه مشاوره به سازندگان سریال را به عهده داشتند. سیا با آغوش باز از عوامل سریال استقبال و همچنین درهای دفترش را به روی آن هم‌ها باز کرد. نماهایی از درون و همچنین بیرون دفتر اصلی آن نهاد در منطقه لنگلی ایالت ویرجینیا در سریال وجود دارد و همچنین آژانس بارها لوگوی سیا را در فضاهایی نشان می‌دهد که علاقه مخاطب به آن نهاد را برمی‌انگیزد.

899362 674 سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟
بسیاری از تروریست‌ها در سریال آژانس، یا روس خواهند بود و همچنین یا عراقی

سریال آژانس اقدامات سیا را در مقابل شخصیت‌های بد قابل پیش‌بینی شامل سربازان ارتش روسیه، ترویست‌های عرب و همچنین آلمانی، قاچاقچیان کلمبیایی مواد اعتیاد آور و مخدر و همچنین عراقی‌ها، ستایش می‌کرد. تبلیغات آن سریال متمرکز بر حوادث ۱۱ سپتامبر بود. اتفاقاتی که اندکی پیش از آغاز آن سریال رخ داد. جمله‌های کلیشه‌ای هم در آن تبلیغات مطرح می‌شد: “اکنون بیش از هر زمان غیره ای به سیا مستلزم و نیاز داریم.

سال شمسی ۱۹۹۹ و همچنین در قالب پروژه‌ای شبیه به سریال آژانس، یک فیلم دیدنی و جذاب تصویری و تلویزیونی به نام “در جمع جاسوسان” هم ساخته شده بود. آن فیلم دیدنی و جذاب که نقش اصلی آن هم را تام بارنجر بازی می‌کرد، زندگی یک مأمور بازنشسته سیا را ترسیم می‌کرد که جهت نجات جان مأمورین غیره ای که توسط کره شمالی گروگان گرفته شده‌اند، عملاً دوباره به کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل خود باز می‌گردد. سیا آن هم‌قدر در مورد آن فیلم دیدنی و جذاب هیجان‌زده بود که حتی میزبانی مراسم معرفی آن هم، همکاری در ساخت فیلم دیدنی و جذاب و همچنین کمک به فیلم دیدنی و جذاب‌برداری محصول را به عهده گرفت. سیا به آن هم قناعت نکرد و همچنین به اعتراف وبسایت و مرکز خبرهای جدید خود آن نهاد، ۵۰ مأمور خود را که به مرخصی رفته بودند، به عنوان عوامل اضافی در اختیار فیلم دیدنی و جذاب‌سازان گذاشت.

سریال مشهور میهن یکی دیگر از نمونه‌هایی می باشد که به خوبی دخالت سیا در برنامه جذاب و جالب و خوب‌های تصویری و تلویزیونی آمریکا را نشان می‌دهد. آن سریال نه تنها سریال محبوب باراک اوباما ریاست‌جمهور آمریکاست، بلکه تنها طی دو فصل اول خود، توانسته بود جایزه‌های بی‌شماری را از آن هم خود کند، شامل جایزه گلدن گلوب جهت بهترین بازیگر نقش اول مرد و همچنین زن و همچنین بهترین سریال درام.

899367 926 سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟
میهن برنده چندین جایزه گلدن گلوب شده که بعضی معتقدند دومین جایزه مهم هالیوود می باشد

الکس گانزا سازنده سریال میهن در مراسم اهدای جایزه گلدن گلوب می‌گوید: نگرانی عمده ما در ابتدای ساخت آن فیلم دیدنی و جذاب آن بود که ایده “جنگ با تروریسم” دچار فرسودگی می شود و همچنین مباحثی که ما در آن سریال مطرح و همچنین و همچنین بررسی کردن می‌کنیم جهت کسی اهمیتی نداشته باشد. با آن حال، دو اتفاق افتاد: اولاً دهمین سالگرد ۱۱ سپتامبر و همچنین دوماً کشته شدن اسامه بن‌لادن. به عقیده من هر دوی آن‌ها باعث شد تا کشور ما نفسی راحت بکشد و همچنین به خود اجازه بدهد سؤالاتی را در آن‌باره بپرسد. سؤالاتی مثل آن که آمریکا چگونه اقتدار و قدرت خود را در کشورهای دیگر اعمال می‌کند و همچنین معنای آن اعمال اقتدار و قدرت جهت سربازان ما بعد از بازگشت به کشورشان چیست. به نظرم همه آن‌ها به ما کمک کرد.”

فصل اول سریال میهن در مورد حمله پهپادی آمریکا به مدرسه‌ای در خاورمیانه بود. به همین خاطر آن توهم به وجود آمد که سریال می‌خواهد از سیاست خارجی آمریکا انتقاد کند. با آن وجود، حمله پهپادی بعدها به چند فرد یا شخص خاص نسبت داده می‌می شود، شامل دست یار اول ریاست‌جمهور و همچنین ریاست بلندپرواز سیا.

ممکن می باشد آن هم در نگاه اول، انتقاد محسوب می شود، ولی باید توجه داشت هدف پشت آن سریال چیز غیره ای می باشد: مخفی کردن آن واقعیت که حملات پهپادی توسط حکومت آمریکا به یک اقدام روتین تغییر پیدا کردن شده می باشد. در سیاست پهپادی آمریکا، کشته شدن غیرنظامیان کاملاً پذیرفته‌شده می باشد. سیا می‌داند در حملاتش کودکان بی‌شماری کشته می‌شوند، ولی باید توجه داشت هیچ مشکلی با آن واقعیت ندارد.

899403 935 سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟
سیا می‌داند در حملاتش کودکان کشته می‌شوند، ولی باید توجه داشت هیچ مشکلی با آن واقعیت ندارد

براندون برایانت هدایت‌گر سابق پهپادهای آمریکا در افغانستان، می‌گوید: “به ما گفتند یک فرد [و همچنین تروریست] مهم را در فلان منطقه پیدا نموده اند. گفتند اطلاعات ما نشان می‌دهد که آن آدم آن‌جاست و همچنین می‌خواهیم به او حمله کنیم. من هم گفتم در صورتی که آن آدم آن‌قدر بد می باشد، خب چرا او را بمباران نکنم. دکمه شلیک را زدم، ولی باید توجه داشت ۶ ثانیه قبل از آن هم‌که موشک‌ها اصابت کند، کسی از ساختمان بیرون دوید. من آن پیشامد جدید را مطرح کردم. ناظری که اطلاعات عکسی را به ما می‌داد، گفت یک سگ هم در ساختمان بوده می باشد. تا قبل از آن هم، هرگز اسمی از یک سگ نیاورده بودند.

برایانت با لکنت زبان و همچنین صدایی که می‌لرزد ادامه می‌دهد: “کاملاً گیج شده بودم. مغزم دیگر کار نمی‌کرد. تنها چند ماه بود که آن کار را شروع کرده بودم. به همین دلیل گاهی به خودم شک می‌کردم، ولی باید توجه داشت کس غیره ای را زیر سؤال نمی‌بردم. فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کردم شاید من دارم چیزهایی را می‌بینم که واقعاً وجود ندارد. شاید توهم می‌کنم، ولی باید توجه داشت الآن می‌فهمم که در حمله ما، کودک هم کشته شد و همچنین بار آن حمله اکنون به دوش من می باشد. هنگام و زمانی که آن کار را می‌کردم، بایستی و حتما از خودم می‌پرسیدم چرا آن‌جا هستم و همچنین چرا دارم آن کار را می‌کنم. من در آن هم زمان خیلی مذهبی بود. البته ضرورت اطاعت از دستورات فرمانده‌ام را هم می‌دانستم. به من می‌گفتند: خواست خداوند تبارک و تعالی آن بوده می باشد. کدام حرامزاده‌ای باور می‌کند که خواست خداوند تبارک و تعالی، کشته شدن شهروندان و مردم شهر می باشد؟ من هیچ وقت احساس نکردم که آن کار به نفع انسانیت می باشد یا موجب بهتر شدن اوضاع دنیا می‌می شود. تنها و فقط داشت من را نابود می‌کرد.”

مخاطبین تلویزیون آمریکا که اغلب با سیاست خارجی آن کشور مخالف خواهند بود، بایستی و حتما فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنند سیا بی‌طرف می باشد. بنابراین سریال‌ها و همچنین فیلم دیدنی و جذاب‌های تصویری و تلویزیونی و همچنین هالیوودی بایستی و حتما انتقاد از سیاست‌های حکومت آمریکا را تا حد انتقاد از عملکرد یک یا دو فرد یا شخص خاص تنزل دهند. به آن ترتیب، کشتار شهروندان و مردم شهر به پای حکومت نوشته نمی‌می شود. شخصیت‌های بد داستان در “میهن” تروریست‌هایی خواهند بود که آمریکا را تهدید می‌کنند و همچنین همه مسلمان خواهند بود. در آن سریال، مسلمان با تروریست یکی می‌می شود.

899412 866 سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟
تصویر یک تروریست در سریال “میهن” تصویر کلیشه‌ای یک عرب و همچنین مسلمان می باشد

هدف اصلی کری ماتیوسون شخصیت اصلی زن داستان آن می باشد که ابونظیر رهبر خیالی تروریست‌ها را نابود کند. آن تروریست‌ها هشت سال شمسی می باشد که نیک برودی گروهبان، سناتور و همچنین دست یار ریاست‌جمهور آمریکا را گروگان گرفته‌اند. آن اشخاص طی فلش‌بک‌های سریال تنها در دو اوضاع دیده می‌شوند: شکنجه برودی و همچنین نماز خواندن. میهن با آن تصویرسازی از نماز و همچنین خشونت، اسلام را با تروریسم گره می‌زند.

مخاطبین سریال هم‌زمان با خبردار شدن از اسلام آوردن برودی، متوجه می‌شوند که او هم یک تروریست می باشد. در آن سریال، تغییر عملیاتی از سرباز ارتش آمریکا به تروریست، هم‌راستا با تغییر دین از مسیحیت به اسلام معرفی می‌می شود. صحنه‌هایی از فیلم دیدنی و جذاب، برودی را نشان می‌دهد که به زبان عربی نماز می‌خواند. اگرچه آن هم‌چه برودی می‌گوید، تنها و فقط شبیه به چیزی می باشد که در نماز مسلمانان گفته می‌می شود، ولی باید توجه داشت همین صحبت به زبانی غیر از انگلیسی جهت مخاطبین آمریکایی و همچنین انگلیسی‌زبان سریال فوق‌العاده تأثیرگذار می باشد.

دشمن” در محصولات هالیوودی و همچنین قسمت و بخش عمده‌ای از فرهنگ عمومی آمریکا، عمدتاً کاریکاتوری از کلیشه‌های نژادی کشورهایی می باشد که با آمریکا سر سازش ندارند. جهت درک آن واقعیت و حقیقت کافی می باشد بشماریم که تا کنون چند بار شخصیت‌های منفی یا ضدقهرمان” روسی و همچنین آلمانی در فیلم دیدنی و جذاب‌ها و همچنین سریال‌های هالیوودی دیده‌ایم، حتی در محصولاتی که موضوعات‌شان به بعد از جنگ سرد و همچنین جنگ جهانی دوم برمی‌گردد.

899424 622 سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟
شخصیت اصلی سریال “میهن” بعد از اسلام آوردن و همچنین  “تروریست” شدن، نماز می‌خواند

با توجه به جنگ عراق و همچنین عملیات‌های نظامی آمریکا در افغانستان، بسیاری از ضدقهرمان‌های امروزی در محصولات هالیوود، اهل خاورمیانه و همچنین عمدتاً مسلمان خواهند بود و همچنین کارشان کشیدن گلنگدن و همچنین داشتن ظاهری تهدیدآمیز و همچنین نهایتاً کشته شدن به دست به اصطلاح قهرمان‌های آمریکایی می باشد.

آن هم‌چه در آن به گفته گفته شد، تمام فعالیت‌های سیا در صنعت تفریحی و سرگرم شدن و همچنین تلویزیون آمریکا را شامل نمی‌می شود، ولی باید توجه داشت همین مثال‌ها هم به خوبی نشان می‌دهد که آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا همکاری تنگاتنگی با هالیوود دارد تا ایدئولوژی‌های آمریکایی را در کشورهای دیگر رواج دهد. سیا همچنین با کمک هنرمندان مورد اعتمادش دست به عملیات‌های مخفی می‌زند.

سیا سازمانی به شدت سری می باشد و همچنین افرادی که در آن هم کار نموده اند، حتی ساده‌ترین اطلاعات را هم در مورد آن نهاد افشا نمی‌کنند. به همین شکل، از آن هم‌جا که سیا تلاش می‌کند از طریق تلویزیون با شهروندان و مردم شهر ارتباط برقرار کند و همچنین اغلب اسناد آن هم هم از لاحیه آزادی اطلاعات مستثنی خواهند بود، آن آژانس به ندرت ردپایی از حضور و همچنین نفوذ گسترده خود در رسانه‌های عمومی و همچنین هالیوود به جا می‌گذارد.

899429 708 سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری برای کشتن اخلاق؟
کارکنان سیا حتی اجازه نشر ابتدایی‌ترین اطلاعات را در مورد آن نهاد ندارند

استیون سادلیر نویسنده کتاب “ثروت و همچنین اقتدار و قدرت: تاریخ مخفی” می‌گوید: من سی سال شمسی می باشد که نظر دارم و همچنین می‌گویم که شهروندان و مردم شهر آمریکا کوچک‌ترین اطلاعی ندارند که تصمیمات‌شان تا چه مقدار و اندازه تحت تأثیر اشخاص دیگر می باشد. آن یک علم می باشد. صنعتی چند میلیارد دلاری می باشد. در کلاس‌های درس تجارت در آن‌باره به تو آموزش‌هایی می‌دهند. بیش‌تر از آن هم را هم می‌توانید در “بازاریابی یاد بگیرید. ولی باید توجه داشت روابط عمومی یک علم مستقل می باشد، علمی که در قسمتهای آخر دهه اول قرن ۱۹ آغاز شد.

او همچنین تصریح می‌کند: “یکی از افراد خانواده زیگموند فروید” روانشناس مشهور، به نام ادوارد برنی که روی تأثیر محرک‌های بیرونی بر انسان و همچنین شیوه کار ذهن ناخودآگاه مطالعه می‌کرد، تحقیقات خود را یک گام جلوتر برد. او همچنین چیزی را به وجود آورد و همچنین تغییر پیدا کردن به یک علم کرد که پروپاگاندا نام گرفت. برنی در کتابی که اساس علم پروپاگاندا را توضیح می‌دهد می‌نویسد: دستکاری آگاهانه و همچنین هوشمند عادات و همچنین نظرات سازماندهی‌شده توده‌های شهروندان و مردم شهر، عنصری مهم در یک جامعه دموکراتیک می باشد. افرادی که آن مکانیزم نادیده جامعه را دستکاری می‌کنند، دولتی نامرئی تشکیل می‌دهند که اقتدار و قدرت واقعی حاکم بر کشور ماست. آن کتاب آن هم زمانی نوشته می‌می شود که شورای روابط خارجی، ایده جهانی‌سازی و همچنین حکومت جهانی و همچنین رهبری واحده در تمام دنیا را در سر می‌پروراند.

سادلیر در نهایت آن‌گونه می‌گوید: “آن تیم‌ها ارتباط و رابطه نزدیکی با هم داشتند. تیم راکفلر، ائتلاف‌های بانکی و همچنین رسانه‌ها تلاش می‌کردند نظرات بخصوصی را در شهروندان و مردم شهر آمریکا ساخته یا ایجاد کنند. در ادامه کتاب آن‌گونه می‌خوانیم: ما تحت حکومت هستیم، ذهن ما نرم می‌می شود، سلیقه ما شکل می‌گیرد، ایده‌های ما قرضی می باشد، و همچنین همه آن‌ها تا حد بسیاری تحت تأثیر افرادی می باشد که ما هرگز نام آن هم‌ها را هم نشنیده‌ایم. حاکمان نامرئی ما در بسیاری از موارد، از هویت افراد دیگر کابینه داخلی غافل خواهند بود. آن یک واقعیت می باشد که تقریباً در هر عملی که در زندگی روزمره از ما سر می‌زند، چه در حوزه سیاست و همچنین تجارت، چه در رفتار فرهنگی و اجتماعی و همچنین فکر کردن و اندیشیدن اخلاقی، ما تحت سلطه تعداد اندکی از اشخاص هستیم. بنابراین بهتر می باشد همه ما بدانیم افرادی خواهند بود که می‌دانند چگونه به درون مغز ما بروند و همچنین متقاعدمان کنند شکل ویژه ای فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنیم، چه خرید یک محصول باشد و همچنین چه رأی دادن به یک شخص خاص. شهروندان و مردم شهر بایستی و حتما بیدار شوند و همچنین ببینند که بعضی دارند تلاش می‌کنند وارد مغز آن هم‌ها شوند.”

منبع
برترین سخنرانیها : سیا، سازمانی اخلاق‌مدار یا مداری جهت کشتن اخلاق؟

مطلب پیشنهادی

اهمیت کار تربیتی جهت امام و پیشوا زمان(عج)-استاد رائفی پور

اهمیت کار تربیتی جهت امام و پیشوا زمان(عج)-استاد رائفی پور |اهمیت کار تربیتی جهت امام …