خانه / شهدا و دفاع مقدس / عـمـلـیـاتـهـای دی مـاه و تـقـویـم دی مـاه در دفـاع مـقـدس

عـمـلـیـاتـهـای دی مـاه و تـقـویـم دی مـاه در دفـاع مـقـدس

عـمـلـیـاتـهـای دی مـاه و همچنین تـقـویـم دی مـاه در دفـاع مـقـدس

تـقـویـم دی دفـاع مـقـدس

۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵
۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰
۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵
۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰

عـمـلـیـاتـهـای دی مـاه دفـاع مـقـدس

عـمـلـیـات قـوچ سـلـطـان    1359/10/1


عـمـلـیـات کـربـلـای ۴ (عـمـلـیـاتـی کـه لـو رفـت)    1365/10/3


عـمـلـیـات دزلـی    1359/10/4


عـمـلـیـات بـازی دراز    1359/10/4


عـمـلـیـات جـاده مـاهـشـهـر    1359/10/4


عـمـلـیـات ارتـفـاعـات دانـیـال نـبـی    1359/10/8


عـمـلـیـات فـارسـیـات    1359/10/8


عـمـلـیـات مـحـمـد رسـول الـلـه (ص)    1359/10/12


عـمـلـیـات امـیـر الـمـومـنـیـن    1360/10/12


عـمـلـیـات چـغـالـونـد    1359/10/14


عـمـلـیـات گـیـلـان غـرب ، قـصـرشـیـریـن(چغالوند)   1359/10/14


عـمـلـیـات نـصـر (هـویـزه)    1359/10/15


عـمـلـیـات ضـربـت ذوالـفـقـار     1359/10/19


عـمـلـیـات کـربـلـای ۵       1365/10/19


عـمـلـیـات تـوکـل    1359/10/20


عـمـلـیـات ظـفـر ۵       1366/10/22


عـمـلـیـات کـربـلـای ۶       1365/10/23


عـمـلـیـات بـیـت الـمـقـدس ۲       1366/10/25

مـنـبـع : وبسایت و مرکز خبرهای جدید شهید آوینی – روایت سیره شهدا – ساجد 

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : عـمـلـیـاتـهـای دی مـاه و همچنین تـقـویـم دی مـاه در دفـاع مـقـدس

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …