خانه / شهدا و دفاع مقدس / عملیات رمضان … و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

عملیات رمضان … و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

عملیات رمضان … و همچنین شهدای عملیات رمضان و همچنین شهدای پدافندی ترکالکی

ramezan عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

عملیات رمضان
عبور
از مرز و همچنین وارد شدن به خاک عراق مستلزم و نیاز به تبیین استراتژی جدیدی داشت ، استراتژی
جدید نیز منابع و همچنین روش های جدید و تو و تازه ای را می طلبید لیکن عملیات رمضان با آن هم
مقدورات و همچنین روش های قبل طراح ریزی شد . هدف آن بود که با موفقیت در
عملیات رمضان ، منطقه ای تصرف می شود و همچنین بدین وسیله پایان عادلانه جنگ ممکن
گردد . از سوی دیگر ، از هفت ماه قبل از شروع آن عملیات خبرهایی از داخل
عراق می رسید مبنی بر تشکیل خطوط پدافندی مستحکم در منطقه ها و مناطق استراتژیک ، ولی باید توجه داشت
اطلاعات از عمق دشمن کم تر به دست می آمد . اطلاعات ماهواره ای به هیچ
عنوان به ایران منتقل نمی شد ، عکس برداری هوایی نیز نیازهای عملیات را
تامین نمی کرد . تنها اطلاعات خودی با شناسایی از نزدیک و همچنین به وسیله قوه
انسانی به دست می آمد که شناخت کافی از آرایش و همچنین استحکامات جدید ارتش عراق
را در بر نداشت . در حالی که آرایش نیروهای دشمن و همچنین روش های جدید دفاعی آنها
حکایت از استراتژی جدید ارتش عراق می کرد ، نبود شناخت کافی از آن اوضاع
جدید و تو و تازه ، آثار نامطلوبی بر عملکرد خودی گذاشت . به هر حال ، عملیات رمضان با
طراحی و همچنین فرماندهانی سپاه و همچنین ارتش در چهار محور و همچنین در پنج مرحله اجرا شد .
نداشتن شناخت دقیق از اوضاع و همچنین استحکامات جدید نیروهای عراقی به اختلال در
اجرای عملیات انجامید . هر چند تلاش اصلی عملیات به ثمر نشست و همچنین یگانهای
قرارگاه فتح توانسته بود با نفوذ به عمق عراق تا نهر کتیبان پیش بروند و همچنین به
قرارگاه فرماندهی دشمن دست یابند ، ولی باید توجه داشت نیروهای پیش تاز که از جناح چپ با
اتکا به کانال پروش ماهی اوضاع قابل دفاعی داشتند ، از جناح راست در برابر
هجوم یگانهای زرهی عراق آسیب پذیر بودند . قرارگاههای مجاور نیز که با
استحکامات جدید عراق روبرو بودند ، نتوانستند آن موانع را پشت سر بگذارند و همچنین
جناح راست قرارگاه فتح را تامین کنند ، لذا نیروهای قرارگاه فتح نیز در
تثبیت موقعیت خود موفق نشدند و همچنین تنها محدوده پاسگاه زید را تصرف کردند .
بدین ترتیب منطقه زید آزاد و همچنین لشکر ۹ زرهی عراق کاملا منهدم شد ، ولی باید توجه داشت هدف
اصلی عملیات تامین نگردید .

نام عملیات :  رمضان

منطقه عملیاتی : جبهه جنوبی ، مـحـور پـاسـگـاه زیـد  ، شـلـمـچـه ، کـوشـک ، طـلـائـیـه ، شـمـالـغـربـی خـرمـشـهـر و همچنین شـرق بـصـره

رمز عملیات  : یا مهدی(عج)ادرکنی

مـدت عـمـلـیـات : طـی ۵ مـرحـلـه و همچنین ۱۵ روز 

تاریخ آغاز عملیات : سـاعـت  ۲۱:۳۰  دقـیـقـه شامگاه  روز چـهـارشـنـبـه ۱۳۶۱/۴/۲۳ در شـب ۲۱ مـاه مـبـارک رمـضـان در سـالـروز شـهـادت امـام عـلـی (ع)  تا روز  ۱۳۶۱/۵/۷  ادامه یافت

هدف عملیات : تهدید بصره از شرق و همچنین حضور در حاشیه شط العرب

وسعت منطقه آزاد شده  : ۴۰ کیلومتر مربع

شهدای عملیات رمضان و همچنین شهدای پدافندی تیرماه شهرستان ترکالکی :

۱ – شهید جاویدالاثر بهرام آقاجانی  –  شهادت  ۱۳۶۱/۴/۲۸  کوشک ، عملیات رمضان

۲ – شهید رحیم محمدزاده  –  شهادت  ۱۳۶۱/۴/۲۸  کوشک ، عملیات رمضان

الفشهید محمدعلی حسنی  –  شهادت  ۱۳۶۰/۴/۱۹  جبهه آبادان

%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8 عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

===============================================

عملیات رمضان

وارد شدن به خاک عراق

صدام
بعد از اشغال خرمشهر و همچنین به بهانه حمله سراسری اسرائیل به جنوب لبنان ، نیت و اراده
داشت جنگ را خاتمه داده و همچنین امتیاز خرمشهر را جهت خود نگه دارد . از سوی
دیگر فرماندهان ایرانی با اطلاع از آن نیت و اراده بر آن هم شدند تا با فتح منطقه ای
از خاک عراق و همچنین گرفتن امتیاز ارضی ، پایان عادلانه ای به جنگ دهند .

به
آن ترتیب عملیات رمضان در چهار محور و همچنین پنج مرحله از سوی سپاه پاسداران
انقلاب اسلامی و همچنین ارتش ایران طراحی و همچنین اجرا گردید ، تا با عبور از خط مرز
بین المللی ، یک زمین مثلث شکل به وسعت ۱۶۰۰ کیلومتر مربع تصرف می شود . آن
منطقه از شمال به کوشک و همچنین طلاییه و همچنین پاسگاه های مرزی در جنوب هویزه و همچنین حاشیه
جنوبی هور الهویزه و همچنین از غرب به رودخانه اروند ( در نقطه تلاقی دجله و همچنین فرات
به نام القرنه ) تا شلمچه در غرب خرمشهر ، و همچنین از شرق به خط مرزی شمالی –
جنوبی و همچنین از کوشک تا شلمچه منتهی می شد .

مهندسین
عراق در منطقه شمال اروپایی بصره و همچنین تنومه خطوط پدافندی عراق را با ساخت یک
کانال به طول ۳۰ و همچنین عرض یک کیلومتر ( که مختص پرورش ماهی بود ) با پمپاژ آب
و همچنین احداث موانع و همچنین کمین و همچنین سنگرهای تیربار به عنوان مانع اساسی و همچنین بازدارنده
از حملات احتمالی نیروهای ایرانی به سوی بصره تدارک دیده بودند . همچنین
در قسمت جنوبی منطقه ( رو به روی شلمچه ) آب رها شده بود تا از هرگونه
تردد نیروهای زرهی و همچنین پیاده ، عملا ممانعت به عمل آید .

ramezan عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

سرانجام
عملیات رمضان در شب ۲۱ رمضان و همچنین سالروز شهادت امام و پیشوا علی (ع) در ساعات ۲۱ و همچنین
۳۰ دقیقه شامگاه ۲۳ تیر ماه ۱۳۶۱ با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی در منطقه
عملیاتی شلمچه و همچنین شرق بصره آغاز شد . در آن حمله ۸ لشگر پیاده از سپاه و همچنین
دو لشگر زرهی از ارتش به عنوان قوه اصلی و همچنین همچنین یک تیپ پیاده ازسپاه و همچنین
یک لشگر زرهی از ارتش به عنوان قوه ذخیره حضور داشتند که تحت امر چهار
قرارگاه عملیاتی کار می کردند .

در
مرحله نخست – در سه محور – به علت موانع و همچنین استحکامات مثلثی شکل و همچنین میادین
مین فراوان ، نیروهای ایرانی نتوانستند با سرعت عمل به تمامی اهداف مورد
نظر دست یابند ، لذا با روشن شدن هوان از ادامه پیشروی خودداری شد . ولی باید توجه داشت
در محور جنوبی – جنوب پاسگاه زید – چهار تیپ از سپاه و همچنین دو تیپ از ارتش
توانستند با سرعت عمل چشمگیری همه مواضع دشمن را در هم کوبیده و همچنین تا عمق ۳۰
کیلومتری مواضع عراقی ها رسیده و همچنین خود را به نهر کتیبان در شرق اروند و همچنین
کانال ماهیگیری برسانند ، به گونه ای که به قرارگاه فرماندهی لشگر ۹ زرهی
عراق دست یافته و همچنین همچنین و علاوه بر غنیمت گرفتن خودرو تویوتا فرماندهی ، قرارگاه را
منهدم می کنند . علی رغم آن موفقیت ، جناح راست نیروها بازمانده بود و همچنین
با روشن شدن هوا عراقی ها با یک لشگر زرهی فشار اصلی را معطوف آن منطقه
کرده و همچنین از پیشروی نیروهای ایرانی ممانعت به عمل آوردند .

در آن مرحله از عملیات ۸۵ دستگاه تانک و همچنین نفربر و همچنین ۱۲ توپ دشمن منهدم و همچنین ۷۱ دستگاه تانک و همچنین نفربر نیز به غنیمت گرفته شد .

مرحله
دوم نیز در محور میانی – جنوب پاسگاه زید – و همچنین با آن هم یگان ها و همچنین تقویت دو
تیپ دیگر در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۶۱ صورت گرفت که چندان موفقیت آمیز
نبود و همچنین تنها مقداری خسارت به دشمن وارد آمد و همچنین شماری از آنان کشته و همچنین زخمی و همچنین
اسیر شدند .

در
مرحله سوم احتمال می رفت که دشمن با تجمع نیروهای زرهی نیت و اراده پاتک دارد ،
لذا در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۶۱ از شرکت نیروهای زرهی خودی صرف نظر شد تا
نیروهای پیاده بتوانند به انهدام تانک ها و همچنین نفربر ها بپردازند . بنابراین
عملیات مرحله سوم از جنوب پاسگاه زید آغاز شد و همچنین نیروهای ایرانی به روش
خیره کننده ای به در هم شکستن و همچنین تصرف مواضع دشمن پرداختند . رزمندگان
اسلام توانستند در آن مرحله مهم ، در زمینی به وسعت ۱۸۰ کیلومتر مربع ،
نزدیک به ۷۰۰ دستگاه تانک و همچنین نفربر را منهدم و همچنین ۱۴ دستگاه تانک و همچنین نفربر دشمن
را که ۴ دستگاه از نوع پیشرفته تی – ۷۲ بود به غنیمت بگیرند .

مرحله
چهارم عملیات در یکم شهریور ماه ۱۳۶۱ از محور جنوبی منطقه عملیاتی شلمچه
شروع شد ولی باید توجه داشت به دلیل آمادگی و همچنین هوشیاری عراقی ها و همچنین استحکامات و همچنین مواضعی که
تعبیه شده بود ، راهی از خط نخست دشمن ، به روی رزمندگان اسلام باز نشد .

مرحله
پنجم و همچنین پایانی که تلاش نهایی و همچنین اصلی آن عملیات سیاسی – نظامی بود ، در ۶
شهریور ماه ۱۳۶۱ از شمال پاسگاه زید و همچنین در حد فاصل دژ مرزی عراق و همچنین
خاکریزهای مثلثی آغاز شد . در آغاز درگیری و همچنین نبرد ، همه چیز طبق طرح
فرماندهان ایرانی پیش رفت و همچنین نیروهای ارتش و همچنین سپاه توانستند قبل از
پاکسازی و همچنین الحاق ، خاکریزی مناسب و همچنین دو جداره در جناح شمالی دشمن بسازند .
ولی از آنجا که دقت کافی در ساخت آن هم به کار نرفت ، دشمن توانسته بود ۵ کیلومتر
در آن هم رخنه کند . در آن مرحله ۱۳۰ دستگاه تانک و همچنین نفربر منهدم و همچنین ۱۱ دستگاه
نیز به غنیمت گرفته شد و همچنین همچنین ۸۰۰ تن از نیروهای دشمن کشته و همچنین زخمی شدند .

بنابراین
در آن عملیات ۱۰۹۷ دستگاه تانک و همچنین نفربر منهدم شده و همچنین ۵۰ دستگاه تانک و همچنین
نفربر به غنیمت نیروهای ایرانی دخل و درآمد . همچنین ۸۷۱۵ تن از نیروهای بعثی
عراقی نیز کشته و همچنین زخمی و همچنین اسیر شدند .

جمهوری
اسلامی ایران با اجرای آن عملیات سیاسی – نظامی نشان داد که در نفوذ به
خاک عراق و همچنین ادامه نبرد ، تنها به دنبال خواسته های به حق شهروندان و مردم شهر مظلوم خود
می باشد ؛ هر چند که تنها محدوده پاسگاه زید عراق به وسعت ۴۰۰ کیلومتر مربع
تصرف و همچنین لشگر ۹ زرهی عراق به روش کامل منهدم شد و همچنین هدف اصلی تامین نگشت ،
ولی باید توجه داشت آن عملیات یک اقدام مثبت تلقی گردید .

خلاصه نقل از عملیات :

نام عملیات : رمضان

زمان اجرا : ۲۳/۴/۱۳۶۱

مکان اجرا : منطقه عملیاتی شلمچه ( شمال اروپایی خرمشهر و همچنین شرق بصره )

رمز عملیات : یا صاحب الزمان ادرکنی

تلفات دشمن : ۸۷۱۵ فرد یا شخص کشته ، زخمی و همچنین اسیر

ارگان های عمل کننده : سپاه و همچنین ارتش

اهداف عملیات : فتح منطقه ای از خاک عراق و همچنین گرفتن امتیاز ارضی جهت پایان عادلانه به جنگ دو ساله در طی ۵ مرحله .========================================================

سید مسعود شجاعی طباطبایی در
وبلاگ خود با عنوان وصیت‌‌نامه عکسی را از علی فریدونی عکاس با سابقه ایرنا
از عملیات رمضان نشر یافته شده کرده و همچنین می‌نویسد:

محور پاسگاه زید (۲۷ تیر ۱۳۶۱) نیمه‌شب
یکشنبه ۲۷ تیرماه، گردان های در گیر در مرحله دوم عملیات رمضان به دلیل
گذشت زمان و همچنین نزدیک شدن صبح، از تعدای از نیروهای داوطلب می خواهند که از
میدان مین پیش رو سریع تر گذر کرده و همچنین معبری جهت عبوردیگر رزمندگان باز
کنند. از میان ۱۵۰ فرد یا شخص داوطلب به ۲۰ فرد یا شخص از آنان اجازه ی وارد شدن به میدان مین
داده می می شود و همچنین اغلب آن ۲۰ فرد یا شخص نیز به شهادت رسیدند.

24897 عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

بعد از رفتن تو سخت تنها شدیم، همه
حرفهایمان رنگ و همچنین بوی دلتنگی به خود گرفت،ای فرشته های خفته بر میدان مین،
ای خدایان شجاعت و همچنین عشق،  آن درد فراق را تنها می توانم به آسمان در دل شب
بگویم و همچنین در میان ستاره ها به جستجوی تو بر خیزم، آن روزها از هجر فراغ
تو،تنها می توانم دلتنگی هایم را به چهار دیواری گلزار شهدا بگویم، بعد از
رفتن تو چقدر زخم زبان شنیدیم،زخم ها تنها در دلمان باز شد، چه زود بسیجی
گمنام شد ، مگر تو جاده ی زندگی شان را هموار نکرید، معبرهای آتشین را به
جان نخریدید، تا مدلهای بیشمار بی ام و همچنین و همچنین بنز و همچنین پرادو در شهرستان جولان دهند و همچنین
در ویلاهای کنار دریاشان با سگانشان رژه مردن و مرگ بروند، ، چه زود فراموشتان
کردند، هنوز سخت می باشد باور کنم هشت سال شمسی دفاع مقدس به سخره گرفته می می شود،
چقدر دوست دارم بر آن هم خاکی که خفته اید سجده کنم و همچنین عشق را در دانه های داغ
شن های محور زید جستجو کنم…

طباطبایی در ادامه آن نوشته می‌نویسد:

۱ –  گل واژه های آن مطلب از نوشته های برادر عزیزم علی چناری می باشد.

 ۲ – شهادت شهید آوینی
در میدان مین: کم کم از آنچه در بیابان می باشد رو بر می گرداند… آسمان فکّه
آبی می باشد با ابر های پرپشت … نور در میانشان تلالو می کند… باد بهار با
خودش رایحه ای جهت
دشت می آورد… سیّد مرتضی بو می کشد… عمیق بو می کشد… ناگهان غمی بر
دلش می نشیند… روزی بود که آن دشت پر از سر و همچنین صدا بود… بر آنهایی که
اینجا گرفتار شده بودند چه گذشت…فکّه اسیر شده بود… نمی شد رهایش
کرد… فکّه ماند بی آنکه راهی جهت بازگشت پیدا می شود… رزمندگان ماندند و همچنین
از تشنگی مردند… از عطش… سیّد مرتضی جرعه ای از قمقمه آب نوشید… شور
بود! … مرتضی تعجّب کرد!… به زمین انداختش… چشم هایش را بست… سرش
گیج رفت…کسی در ذهنش فریاد کشید: * یاااااااااا علی….. !!! * مرتضی قدم
آخر را محکم تر از دائما برداشت!…

پایش را روی مین والمری گذاشت… ضامن رها
شد… دشت صدای انفجار را شنید… سیّد مرتضی بر زمین افتاد… یک لحظه
آسمان را نگاه کرد… لبهایش را به داخل کشید و همچنین با زبان خیسشان کرد و همچنین…
چشم هایش را بست…

۳ – لحظاتی قبل دوست همرزمم آقای سعید رمضانعلی که  در عملیات بدر در یک
دسته بودیم، به اطلاعم رساند که حاج محمود کلهر نیز که در آن هم عملیات با
او بودیم (او همچنین در عملیات والفجر هشت دوچشم خود را از دست داد و همچنین مجروح
شیمیایی هم بود) به ملکوت اعلا شتافت، خیلی دلتنگم و همچنین پریشان: یاران چه غریبانه، رفتند از آن منزل و خانه .

عـمـلـیـات رمـضـان :

تـاریـخ آغـاز عـمـلـیـات :  سـاعـت  ۲۱:۳۰  دقـیـقـه روز چـهـارشـنـبـه ۱۳۶۱/۴/۲۳ در شـب ۲۱ مـاه مـبـارک رمـضـان در سـالـروز شـهـادت امـام عـلـی (ع)  .

رمـز عـمـلـیـات :  بـسـم الـلـه قـاسـم الـجـبـاریـن یـا صـاحـب الـزمـان ادرکـنـی عـج .

مـدت عـمـلـیـات : طـی ۵ مـرحـلـه و همچنین ۱۵ روز .

مـنـطـقـه عـمـلـیـاتـی : مـحـور پـاسـگـاه زیـد  ، شـلـمـچـه ، کـوشـک ، طـلـائـیـه ، شـمـالـغـربـی خـرمـشـهـر و همچنین شـرق بـصـره .

شـهـدای عـمـلـیـات رمـضـان از شـهـر تـرکـالـکـی :

شـهـیـد جـاویـدالـاثـر بـهـرام آقـاجـانـی

شـهـیـد رحـیـم مـحـمـدزاده 

نثار ارواح طیبه شهدای هشت سال شمسی دفاع مقدس و همچنین انقلاب اسلامی و همچنین امام و پیشوا شهداء صـلـوات

اللهم صل علی محمد و همچنین آل محمد و همچنین عجل فرجهم و همچنین جمیع شهدا  واحشرنا معهم و همچنین العن اعدائهم اجمعین

===========================================

عـمـلـیـات رمـضـان بـه روایـت یـک عـکـاس

عـمـلـیـات رمـضـان بـه روایـت یـک عـکـاس

چند روز بعد از آغاز عملیات «رمضان»،
در منطقه کانال ماهی بودم؛ صبح که به منطقه رفتیم، عراقی‌ها تانک‌های
خودشان را روشن گذاشته و همچنین گریز و فرار کرده بودند.

 

13910425000549 PhotoA عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی


 «محمدحسین حیدری»
مدیر انجمن عکاسان انقلاب و همچنین دفاع مقدس که خود از عکاسان دفاع مقدس می باشد،
خاطرات و همچنین عکس‌های متعددی از عملیات‌ها دارد. او همچنین در سالروز عملیات «رمضان»
ضمن گفتن خاطره‌ای از آن عملیات، عکس‌هایی را در اختیار خبرگزاری فارس
قرار داده می باشد.

***
13910425000420 PhotoL عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی
عملیات رمضان؛ عکس از محمدحسین حیدری

چند روز بعد از
آغاز عملیات «رمضان»، در منطقه کانال ماهی بودم؛ صبح که به منطقه رفتیم،
عراقی‌ها تانک‌های خودشان را روشن گذاشته و همچنین گریز و فرار کرده بودند؛ عراق تا ساعت
۱۰ صبح نیروهایش را منسجم کرد و همچنین توسط توپخانه، آتش خیلی زیاد سنگینی را روی
بچه‌ها ریخت و همچنین ما مجبور به عقب‌نشینی شدیم؛ در آن هم محور بنده آخرین نفری
بودم که عقب‌نشینی کردم.
13910425000421 PhotoL عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی
عملیات رمضان؛ عکس از محمدحسین حیدری

در کانال ماهی،
توپی به نزدیکی من اصابت کرد و همچنین موج انفجار مرا گرفت؛ آقای جوادیان از
عکاسانی بود که با هم به جبهه می‌رفتیم؛ چشم‌هایم ضعیف بود؛ گرد و همچنین غبار،
منطقه عملیاتی رمضان را فرا گرفت؛ احساس کردم کسی همراهم نیست؛ به طرف
کانال ماهی دقت کردم، دیدم چند فرد یا شخص در حالی که به سمت ما تیراندازی
می‌کنند، نزدیک می‌شوند.

فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کردم جهت
جوادیان اتفاقی افتاده می باشد و همچنین بچه‌ها به دنبال او می‌گردند؛ ولی باید توجه داشت زیرا و به درستی که تیرها
مستقیماً به طرف ما بود، متوجه شدم نیروهای دشمن خواهند بود بنابراین از کانال
گریز و فرار کردم؛ یکی از رزمنده‌ها که ترکشی به پایش خورده بود، در داخل کانال
مرا دید و همچنین گفت «در صورتی که من اینجا بمانم، اسیر می‌شوم، مرا هم با خودت ببر»

نمی‌توانستم او را
رها کنم، با آنکه هیکل درشتی داشت او را روی شانه‌ام گذاشتم و همچنین همراه خود
‌بردم؛ نیروهای دشمن پشت سرم بودند؛ یک خمپاره در نزدیکی ما به زمین اصابت
کرد. احساس کردم آن هم مجروح خیلی سنگین شد؛ به او گفتم «خودت هم کمک کن» یک
لحظه صورتم را برگرداندم و همچنین دیدم ترکش خمپاره به سر او اصابت کرده و همچنین شهید
شده می باشد. در واقع آن هم رزمنده سپری جهت محافظت از من شد. او را آن هم جا
گذاشتم و همچنین عقب آمدم.
13910425000422 PhotoL عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی
عملیات رمضان؛ عکس از محمدحسین حیدری

در عین حال که
عقب‌نشینی می‌کردم، هر جا شهیدی را می‌دیدم، قسمتی از پلاک‌ها او را
می‌کندم و همچنین می‌آوردم؛ دنبال آقای جوادیان گشتم، خیلی دلواپس او بودم، از
اولین خاکریز عبور کردم و همچنین دیدم آقای جوادیان در حال خوردن هندوانه می باشد.


======================================================

قـتـلـگـاه مـیـدان مـیـن عملیات رمضان بـه روایـت یـک عـکـاس

اولین آمبولانس که آمد، من با خواهش به
همراه بچه‌های تخریب رفتم جلو. وسط میدان مین جنازه‌های بسیاری بود. یکی از
عکس‌هایی را که از آن هم صحنه گرفتم از بس دلخراش بود سال شمسی قبل با نام “صحرای
کربلا ” اجازه نشر گرفت.

به نقل از فارس،‌ اطلاع رسانی از آنچه
در جبهه های جنگ اتفاق می افتاد به پشت خط مقدم و همچنین افرادی که در شهرستان ها زندگی
می کردند، یکی از فعالیت های بود خیلی زیاد اهمیت داشت. آن ارزش اکنون پس
گذشت سال شمسی ها از آن هم روزهای زیبا اکثرا و بیشتر شده می باشد. یکی از افرادی که در آن امر
مهم سهم دارد، فردی یا شخصی می باشد به نام «علی فریدونی» که چندی پیش خاطرات ایشان در
همین صفحه را دیدن کردید.

او یکی از عکاسان با سابقه ایران و همچنین سال شمسی های دفاع مقدس می باشد و همچنین آن خاطره مرتبط به عکسی می باشد که تو آن هم را دیدن می کنید:

در
مرحله سوم عملیات بعد از تجدید قوا، نیروها به «میدان مین» برخورد کردند که
دستور عبور از آن هم داده شد؛ عبور از میدان مین از دو محور بود که یک سمت
سپاه و همچنین بسیج بودند و همچنین سمت دیگر دست ارتش بود.

۱۵۰ فرد یا شخص از بچه‌های
سپاه و همچنین بسیج بعد از شنیدن دستور عبور از میدان مین داوطلب ‌شدند تا بر روی
مین ها «قلت» بزنند. با آن کار معبری باز می شد جهت عبور دیگران از آنجا
(من در سنگر فرماندهی بودم که فرماندهان اصلی آنجا بودند، از قبل پنهان شده
بودم تا آنها مرا نبینند، ولی باید توجه داشت صدایشان را می‌شنیدم).

از بی‌سیم‌ها
صدای “الله اکبر ” گفتن رزمنده‌ها می‌‌آمد و همچنین بعد صدای انفجار مین شنیده
می‌شد. در آن هم سوله یک طرفه فرماندهان سپاه و همچنین یک طرف فرماندهان ارتش بودند.

بچه‌های
سپاه میدان مین را رد کردند. زمان گذشت و همچنین هوا روشن شد. عراقی ها متوجه
شدند و همچنین بچه‌های سپاه بسیجی را قیچی کردند، عده بسیاری کشتن و قتل عام شدند و همچنین عده‌ای
دیگر راه برگشت را گم کردند.

هنگام برگشت از جاده‌های “رملی “، بچه ها آنقدر خسته شده بودند که اسلحه و همچنین لباس خود را زمین رها کرده بودند.

فضا
واقعا وحشتناک و همچنین دلخراش بود. اولین آمبولانس که آمد من با خواهش به همراه
بچه‌های تخریب رفتم جلو. وسط میدان مین جنازه‌های بسیاری بود. یکی از
عکس‌هایی را که از آن هم صحنه گرفتم از بس دلخراش بود سال شمسی قبل با نام “صحرای
کربلا ” اجازه نشر گرفت.

رزمنده‌ها با حالت‌های زیبایی به شهادت
رسیده بودند. یکی از آنها با مشت گره شده شهید شده بود و همچنین آن نشان از تعصب
او داشت، دستش خشک شده بود و همچنین مجبور شدند استخوانش را بشکنند بعد او را دفن
کنند.

یکی دیگر از شهدا به حالت سجده افتاده بود.

یکی از
شهدا “آرپی‌جی ” اش را به نوعی حالت بغل کرده بود که انگار معشوق‌اش را در آغوش
گرفته می باشد. دیدن آن صحنه برایم خیلی زیاد سخت و همچنین تلخ بود. من در طول عمرم دو
بار صحرای کربلا را درک کردم که یک دفعه در آن روز بود.

92727 544 عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

92728 871 عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

92729 255 عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

92730 343 عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

92731 324 عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

===================================================================

z1 عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

یادمان عملیات رمضان ،پاسگاه زید در حال حاضر

===================================================================

روی لینکهای زیر کلید کنید

عملیات رمضان؛ وارد شدن به خاک عراق

عملیات رمضان؛ نخستین نبرد در خاک دشمن

پایگاه زید کجاست ؟ عملیات رمضان چه عملیاتی بود … و همچنین آسمانی ها که بودند

راه قدس از کربلا می گذرد

کتابشناسی عملیات رمضان

=====================================================

مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها

 132832 625 عملیات رمضان ... و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

توی
منطقه عملیاتی رمضان محاصره شده بودیم

۱۵ نفری می شدیم

تشنگی
فشار آورده بود

همه
بی حال و همچنین خسته خوابمون برد

هنگام و زمانی که
بیدار شدیم ، شهید فایده گفت:

بچه
ها من خواب حضرت زهرا
سلام الله علیها رو دیدم

 

ادامه خاطره در ادامه مطلب…

حضرت با دست خودشون به من آب دادند و همچنین قمقمه ی شهیدی رو پر از آب
کردند

 

…سریع رفتم سراغ قمقمه ی یکی از بچه ها که شهید شده
بود

 

دست زدیم ، پر از آب خنک بود

 

انگار همین الان توش یخ انداخته بودند

 

همه ی بچه ها از اون آب سیراب شدند

 

از اون آب شیرین و همچنین گوارا

 

از مهریه ی حضرت زهرا سلام الله علیها

 

راوی:غلامعلی ابراهیمی

 

منبع:کتاب افلاکیان ، صفحه ۲۸۴

 

تصویر بالا عکسی واقعی از شهدای مظلوم و همچنین تشنه ی عملیات
رمضان می باشد…

http://shahid207.mihanblog.com/post/40

=====================================

طبقه بندی:
شـهـدای تـرکـالـکـی
، 
عـمـلـیـاتـهـا
، 

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : عملیات رمضان … و همچنین شهدای عملیات رمضان و همچنین شهدای پدافندی ترکالکی

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …