خانه / شهدا و دفاع مقدس / عملیات والفجر ۲ + شهدای ترکالکی …

عملیات والفجر ۲ + شهدای ترکالکی …

عملیات والفجر ۲ + شهدای ترکالکی …

valfajr2 عملیات والفجر 2  +  شهدای ترکالکی ...


عملیات والفجر ۲
بعد از عدم موفقیت دو عملیات والفجر مقدماتی و همچنین عملیات والفجر ۱ در جبهه جنوب ، اولین عملیات در جبهه شمالی با نام والفجر۲   اجرا شد . آن عملیات با طراحی و همچنین فرماندهی سپاه و همچنین ارتش در ۲ محور اجرا شد که پس نتیجه آن می شود که آن هم چنین بود : تصرف پادگان حاج عمران ، اشرف بر  شهرستان چومان مصطفی ، مسدود شدن یکی از معابر مهم تردد ضد انقلاب به کردستان ایران در مرز تمرچین ، متقابلا تسهیل نفوذ نیروهای نامنظم ایران به کردستان عراق و همچنین امکان تردد معارضان  کردعراقی به ایران .  در آن عملیات « پادگان‌ حاج‌ عمران »آزاد و همچنین نیروهای‌ ایرانی‌ بر شهرستان « چومان‌ مصطفی » عراق‌ مسلط‌  شدند . شامل‌ اتفاقات‌ مهم‌ در آن‌ عملیات ، شهادت‌ محمد بروجردی‌ قبل‌ از عملیات ، شهادت‌ مصطفی‌ ردانی‌پور فرمانده‌ لشکر۱۴ امام و پیشوا‌ حسین(ع) در حین‌ عملیات‌ و همچنین شهادت‌ شهید ذبیح‌الله‌ عاصی‌زاده‌ فرمانده‌ تیپ ‌۱۸ الغدیر می‌باشد .

نام عملیات :  والفجر ۲

منطقه عملیاتی جبهه شمالی :  اربیل  ، حاج عمران ، پیرانشهر 

رمز عملیات  :  یا الله یا الله یا الله

تاریخ آغاز عملیات  : ساعت ۱ بامداد روز  ۱۳۶۲/۴/۲۹  تا  ۱۳۶۲/۵/۱۲

هدف عملیات  :  تصرف حاج عمران  ، تهدید چومان مصطفی و همچنین کنترل معابر تردد نیروهای نامنظم

وسعت منطقه تصرف شده :  ۲۰۰ کیلومتر مربع

شهدای عملیات والفجر ۲ شهرستان ترکالکی :

۱ – شهید فرهاد سمالی  –  شهادت  ۱۳۶۲/۵/۱  منطقه حاج عمران

شادی روح شهدا صلوات

%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8 عملیات والفجر 2  +  شهدای ترکالکی ...
===============================================

عملیات والفجر ۲

پس
از عملیات والفجر مقدماتى، بار دیگر شرایط جنگ به نحوى مطرح شد که به نظر
مى رسید با افزایش توانایى هاى نظامى دشمن، بدون تغییرات اساسى در شیوه
نبرد، ادامه جنگ مشکل خواهد بود. از آن رو، تا رسیدن به آن هم نقطه مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری بود
روند عملیات ها ادامه یافته تا از رکود جبهه به مدت زیاد جلوگیرى می شود.

بدین
ترتیب، بعد از بحث و همچنین بررسى منطقه ها و مناطق متنوع و گوناگون و مختلف مقرر شد، عملیات هاى والفجر ،۲ ۳ و همچنین
۴ انجام می شود. مهم ترین مسأله اى که در آن عملیات ها مورد نظر بود، به
کارگیرى نیروى اندک، دادن تلفات کم و همچنین جلوگیرى از وارد شدن ضربه اساسى به
قدرت یگان ها و همچنین تضمین موفقیت عملیات بود.

اهداف عملیات:

عملیات
والفجر ۲ در منطقه پیرانشهر، در حد فاصل بین ارتفاعات قمطره و همچنین تمرچین، با
اهداف زیر تدارک دیده شد: ۱-انهدام نیروى دشمن و همچنین گرفتن اسیر.۲-تجزیه
نیروى دشمن.۳-تصرف ارتفاعات سرکوب منطقه.۴- تصرف پادگان حاج عمران و همچنین تسط
بر شهرستان چومان مصطفى

valfajr2 عملیات والفجر 2  +  شهدای ترکالکی ...

موقعیت طبیعى و همچنین اهمیت منطقه

پادگان
حاج عمران در موقعیتى سوق الجیشى واقع شده می باشد؛ بدین ترتیب که از شمال به
ارتفاعات چنارستان و همچنین کلاشین، از جنوب به ارتفاعات خیلی زیاد مرتفع سکران و همچنین
کدو و همچنین از شرق به ارتفاعات تمرچین و همچنین شهرستان مرزى پیرانشهر، و همچنین از غرب به تنگه
دربند و همچنین شهرستان چومان مصطفى عراق، محدود مى می شود.آنچه بر اهمیت منطقه و همچنین ضرورت
تصرف آن هم مى افزود، اساساً تبعات بعدى آن هم بود که قسمتى از آن هم چنین می باشد: ۱-
مسلط بودن و تسلط داشتن بر تردد ضدانقلاب و همچنین کنترل آن هم.۲- ساخته یا ایجاد تسهیلات و همچنین پشتیبانى از اکراد
مسلمان و همچنین مبارز عراقى.۳- فراهم سازى امکان گسترش عملیات نامنظم در خاک
عراق

۴- حفظ پیرانشهر از هرگونه تهاجم و همچنین تجاوز نیروهاى عراقى.۵- باره سازى نزدیکى اکثرا و بیشتر به شهرستان و همچنین تأسیسات نفتى کرکوک

موقعیت دشمن در منطقه

دشمن
در سراسر منطقه، سه رده خط پدافندى داشت که هر رده آن هم پوشیده از موانع و همچنین
استحکامات بود و همچنین همچنین استعداد دشمن در حدود ۲ تیپ پیاده و همچنین یک گردان
زرهى، به عنوان نیروى درگیر و همچنین یک تیپ پیاده و همچنین آتشبار متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین مجموعاً ۳۰
یگان در منطقه بود.

مأموریت و همچنین طرح مانور

مبناى
طرح مانور، عملیات تک دورانى (دور زدن دشمن) بود تا بدین وسیله هرگونه
فرصت عکس العمل از دشمن گرفته می شود، بدین ترتیب که ۴ گردان سمت راست و همچنین ۳
گردان سمت چپ وارد عمل مى شدند و همچنین بعد از دور زدن ارتفاعات، در تنگه دربند
الحاق مى نمودند و همچنین نهایتاً پاکسازى به روش کامل انجام مى پذیرفت. نهاد
رزم و همچنین نحوه ادغام نیروهاى سپاه و همچنین ارتش بدین شکل بود که مجموعاً ۱۶ گردان
از سپاه و همچنین ۶ گردان پیاده و همچنین یک گردان مکانیزه از نیروى زمینى ارتش در
عملیات شرکت داشتند.همچنین پشتیبانى عملیات از سوى هوانیروز، با توجه به
موقعیت منطقه و همچنین صعب العبور بودن ارتفاعات پیش بینى شد.

شرح عملیات

در
ساعت ۱ بامداد روز ۲۹/۴/۶۲ عملیات والفجر ۲ با رمز یا الله آغاز شد.
قسمتى از نیروهاى خودى ۲۴ ساعت قبل از آغاز تک، به منظور دور زدن دشمن، از
خط عزیمت خود حرکت نمودند و همچنین بعد از ۲ ساعت راهپیمایى موفق شدند خود را به
منطقه ها و مناطق مشخص کردن شده رسانده، براى شروع عملیات اعلام آمادگى کنند.به رغم آن
که نیروها بعد از ۲ ساعت تأخیر در تمامى محورها، با دشمن درگیر شدند، لیکن
پیشروى قابل توجهى صورت گرفت. ولی باید توجه داشت از آن هم جا که دشمن بر ارتفاعات سرکوب
منطقه مسلط بودن و تسلط داشتن داشت، آتش شدید توپخانه اش عملاً مانع از تکمیل و همچنین دستیابى به
تمامى اهداف عملیات شد، به طورى که همچنان ارتفاعات کینگ،۲۵۱۹ بردسر و همچنین
دربند را در اختیار داشت.

در
ادامه عملیات در صبح روز ۳/۵/۶۲ روستاى رایات به دست نیروهاى خودى تصرف
شد و همچنین ضمن محاصره چند روستاى دیگر، گمرک جاده پیرانشهر-حاج عمران آزاد
گردید. همچنین بعد از آن هم که نیروهاى خودى بر قسمتى از ارتفاعات ۲۵۱۹ مسلط بودن و تسلط داشتن
یافتند، دشمن طى دو نوبت به ارتفاعات یاد شده پاتک نمود که در نوبت اول
مجبور به عقب نشینى شد و همچنین در نوبت دوم توانسته بود بر قسمتى از آن هم مسلط بودن و تسلط داشتن یابد.
ولی باید توجه داشت بعد از آن هم که هوانیروز امکان یافت که نیروهاى خودى را تدارک کند، مابقى
نیروهاى دشمن پاکسازى شدند و همچنین بدین ترتیب ارتفاعات ۲۵۱۹ به روش کامل به
تصرف نیروى خودى دخل و درآمد.

همچنین
دشمن در تاریخ ۵/۵/۶۲ با ۱۶ فروند هلیکوپتر و همچنین با بهره بری و استفاده از هلى برد به
یال ارتفاعات کلو حمله کرد که در پى آن هم ۶ فروند هلى کوپتر خود را از دست
داد. یکى از آن هلیکوپترها مملو از نیرو بود.

نیروى
دشمن که در پاتک ها شرکت داشتند، مجموعاً تیپ ۶۶ نیروى مخصوص، تیپ ۵ و همچنین
تیپ ۹۱ پیاده و همچنین نیز تیپ ۱۱۳ و همچنین ۴۳۳ پیاده کوهستانى را شامل مى شد.

دستاورد و همچنین نتایج عملیات

عملیات
حاج عمران، با آزادسازى ۲۰۰ کیلومترمربع از خاک دشمن و همچنین مسلط بودن و تسلط داشتن بر قسمتى از
ارتفاعات سرکوب منطقه، به پایان رسید. طى آن عملیات، منطقه ها و مناطق زیر به تصرف
نیروهاى خودى دخل و درآمد: پاسگاه مرزى تمرچین عراق، پادگان حاج عمران، گمرک
مرزى، سلسله ارتفاعات کلو و همچنین قله استراتژیک (۳۰۰۰ مترى) آن هم، ارتفاعات ۲۵۱۹
(گردمند)، سرسول، آزادى ۳۷۰۰ سلمان، ۲۴۰۰ شیوه کارتا، بردزرد، همچنین
آزادسازى روستاهاى زینو ممى خلان، رایات، شیوش، خوارو، میوتان بالا و همچنین
میوتان پایین، از نتایج آن عملیات بود. مسلط بودن و تسلط داشتن رزمندگان اسلام بر شهرستان چومان
مصطفى و همچنین حومه آن هم نیز قسمت دیگرى از دستاوردهاى آن عملیات محسوب مى شد.

تلفات دشمن و همچنین غنائم

مجموع
کشته ها و همچنین زخمى هاى دشمن به بیش از ۴ هزار فرد یا شخص رسید، ۲۰۰ فرد یا شخص به اسارت
گرفته شدند و همچنین نزدیک به ۵۰ پایگاه دشمن منهدم و همچنین یا تصرف گردید. همچنین از
مقر تیپ ۹۱ که مأمور حفظ پادگان و همچنین منطقه بود مدارک و همچنین اسناد بیشمارى به دست
آمد که حاکى از روابط عمیق گروهک هاى کومله و همچنین دمکرات با حکومت عراق
بود.در میان غنائم، چندین قبضه توپ ۱۲۲ م. م، بیش از ۲۰ دستگاه تانک، ده
ها دستگاه تفنگ ۱۰۶ با ماشین، انواع متنوع و گوناگون و مختلف ادوات و همچنین نیز مقدار معتنابهى
سلاح و همچنین مهمات، که از انبار پادگان حاج عمران به دست آمده بود، به چشم مى
خورد.

خلاصه به گفته عملیات :

نام‌ عملیات: والفجر ۲

زمان‌ اجرا: ۲۹/۴/۱۳۶۲

تلفات‌ دشمن‌:۴۲۰۰ (کشته، زخمی‌ و همچنین اسیر)

رمز عملیات: یا الله‌ – یا الله‌ – یا الله‌

مکان‌ اجرا: منطقه مرزی پیرانشهر – حاج عمران

ارگان‌های‌ عمل‌کننده: رزمندگان‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و همچنین قوه‌ زمینی‌ ارتش‌ جمهوری‌ اسلامی‌

اهداف‌
عملیات: انهدام قوه دشمن ، تجزیه آنها و همچنین فتح چندین ارتفاع مهم در منطقه
و همچنین خارج ساختن شهرهای مرزی از زیر دید و همچنین آتش توپخانه عراق .

طبقه بندی:
شـهـدای تـرکـالـکـی
، 
عـمـلـیـاتـهـا
، 

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : عملیات والفجر ۲ + شهدای ترکالکی …

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …