خانه / شهدا و دفاع مقدس / عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی ۵۴

عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی ۵۴

عکس از شهدا و همچنین سلحشوران شهرستان ترکالکی ۵۴

 1 عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی 54  3 عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی 54  4 عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی 54

 7 عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی 54  11 عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی 54  14 عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی 54

 17 عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی 54  23 عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی 54  19 عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی 54

%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8 عکس از شهدا و سلحشوران شهر ترکالکی 54

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : عکس از شهدا و همچنین سلحشوران شهرستان ترکالکی ۵۴

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …