خانه / سخنراني / فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴

فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴

فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴

raefi%20pour Faje%20eye%20Mena Shabake%20Velayat 94.8.6 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴

|مکان:مشهد مقدس|زمان:۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴|
|موضوع:فاجعه منا|
|دیدن کیفیت|
فایل عکسی:
|لینک مستقیم|
فایل صوتی:
|لینک مستقیم|
کلیپ ترکیبی ساخته شده از روی آن سخنرانی
فایل عکسی:
|لینک مستقیم|
heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴heart13 فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴

منبع
جدید و تو و تازه ترین سخنرانیها : فاجعه ی منا / مشهد مقدس / ۱۱ و همچنین ۱۲ مهر ۹۴

مطلب پیشنهادی

اهمیت کار تربیتی جهت امام و پیشوا زمان(عج)-استاد رائفی پور

اهمیت کار تربیتی جهت امام و پیشوا زمان(عج)-استاد رائفی پور |اهمیت کار تربیتی جهت امام …