خانه / كليپ و مستند / فتنه خاموش شد ولی باید توجه داشت نهم دی باقیست

فتنه خاموش شد ولی باید توجه داشت نهم دی باقیست

فتنه خاموش شد ولی باید توجه داشت نهم دی باقیست

|فتنه خاموش شد ولی باید توجه داشت نهم دی باقیست از آخرالزمان|

grey فتنه خاموش شد ولی باید توجه داشت نهم دی باقیست

کلیپ صوتی

شعرخوانی حاج میثم مطیعی در مورد حماسه ۹ دی

قصه آن هم بود که دشمــــن دهنش آب افتاد / کشتـــی وحدت ما سخت به گــــرداب افتاد

آتش فــتنـــه چنان شد کـــه خـــدا می‌دانــد / آنقـــدر دل نگــــران شد کــــه خــــدا می‌دانــد

قصــه آن هم بود که یک طائفه که فتنه ازوست / دوست را دشمن خود خواند، و همچنینَ دشمن را دوست

آری آن هم طائفه خود را ز خـــدا منفک کرد / روی بر ســـامری آورد به موســــی شک کـــــــرد..

قصــــه آن هم بــــود که یـک طـــایفه درویش شدند / جانــــماز آب‌کشان عـــافیت اندیش شــدند

گـــاه از آن ســـوی سخن گاه از آن هم ســو گفتند / هر چه گفتند در  آنــروز دو پهلـــو گفتند

خــــواستند امــــر نـــماید به حمیّـــت مولا / تـــن دهــــد باز به امــــر حکمیـــت مــــولا

همـــچــــو امروز پر از فتنه شـــود فـــرداها / افتد آن کار به تــدبیــــر ابوموســـی‌ها..

حجم : ۱۰٫۱ مگابایت

grey فتنه خاموش شد ولی باید توجه داشت نهم دی باقیست

مباحث و مطالب مشابه

فتنه خاموش شد ولی باید توجه داشت نهم دی باقیست در تاریخ ۳۰ December 2018 | 5:36 pm نشر یافته شده شده می باشد

مطلب پیشنهادی

هاشمی رفته، ولی باید توجه داشت هاشمی‌گری مانده!

هاشمی رفته، ولی باید توجه داشت هاشمی‌گری مانده! |هاشمی رفته، ولی باید توجه داشت هاشمی‌گری …