خانه / شهدا و دفاع مقدس / مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی ۱۳۹۳/۸/۹

مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی ۱۳۹۳/۸/۹

مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهرستان ترکالکی ۱۳۹۳/۸/۹

==================================================

مراسم  پرچم  بنی هاشم در شهرستان ترکالکی  ۱۳۹۳/۸/۹ جمعه

عکسهای ارسالی از طرف :  محمد شیرعلی

۳۶ عکس

مسیر حمل پرچم حرم حضرت ابوالفضل(ع) ساعت ۱۴ روز جمعه از چهارراه امام و پیشوا به طرف مسجد حضرت سیدالشهداء(ع) ، مسجد جامع ، مسجدحضرت صاحب الزمان(عج) و همچنین در نهایت مسجد حضرت ابوالفضل(ع) و همچنین به اهتزاز در آوردن پرچم در آن هم مکان

==================================================

 1 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 2 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 3 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 4 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 5 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 6 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 7 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 8 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 9 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 10 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 11 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 12 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 13 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 14 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 14 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 14 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 15 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 16 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 17 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 18 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 19 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 20 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 21 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 22 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 23 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 24 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 25 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 26 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 27 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 28 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 29 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 30 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 31 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 32 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 30 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 33 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 34 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

 35 مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهر ترکالکی 1393/8/9

طبقه بندی:
مـراسم مذهبی
، 

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : مراسم پرچم بنی هاشم (ع) در شهرستان ترکالکی ۱۳۹۳/۸/۹

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …