خانه / قران كريم / مسابقات بین المللی وچند نکته!!

مسابقات بین المللی وچند نکته!!

مسابقات بین المللی وچند نکته!!

سی ودومین دوره مسابقات بین المللی دیروز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد. طی  چند روز برگزاری مسابقات مسئولین -برگزارکنندگان -مجریان وکارشناسان مختلفی  از این مسابقات تعریف وتمجید نمودند والبته گاهی هم نقدهایی مطرح گردید. بدون مقدمه نکاتی قابل تأمل در مورد این مسابقات :

۱-معمولا در مسابقاتی که عنوان بین المللی وجهانی دارد باید نحوه داوری وداوران آن هم هم بین المللی باشند.با توجه به اینکه از بیست داور مسابقات ده داور ایرانی خواهند بود وآیین نامه داوری هم توسط ایران تدوین شده می باشد طبیعی می باشد که نتیجه مسابقات هرساله  انتخاب نفرات ایرانی خواهد بود.البته این امر بمعنی نادیده گرفتن شایستگیهای نمایندگان کشورمان یا دقت نظر داوران واساتید ایرانی حاضر در مسابقات نیست لکن با این شیوه واین ترکیب هیات داوران هیچگاه قراء دیگر کشورها وحتی قراء مطرح کشور مصر یا حفاظ برجسته دیگر کشورها  موفق به کسب رتبه اول نخواهند شد چرا که این شیوه ارزیابی تلاوت منحصر به کشور ماست واگر اساتید پهناور و بزرگ عالم تلاوت هم دراین مسابقات شرکت می کردند حائز رتبه نخست نمی شدند.

۲-مسابقاتی که دارای عنوان بین المللی می باشد متسابقین آن هم باید حداقلهای یک تلاوت مورد قبول را داشته باشند حال آنکه بسیاری از آنها ابتدایی ترین اصول اولیه تلاوت را نمی دانند وتلاوتی نازل وبی کیفیت وگاه غیرقابل تحمل را ارائه می کنندوظاهرا نهاد اوقاف تنها برای بالا بردن آمار شرکت کنندگان ودرخوشبینانه ترین حالت جهت تبلیغ قرآنی اقدام به دعوت آنها نموده می است و خواهد بود.حتی در مواردی به گفته خود برگزارکنندگان  خود آن هم کشور نماینده ای معرفی نکرده می باشد وسازمان اوقاف از طریق رایزنهای فرهنگی یا جاهای دیگر قاری را بدون ارزیابی اولیه به مسابقات دعوت نموده می باشد.

۳-تنها تفاوت مسابقات امسال نسبت به سال شمسی قبل دکور مجازی مسابقات بود که نشان داد ظواهر وجذابیتهای بصری برای برگزارکنندگان مهمتراست تا پرداختن به ابعاد مهمتر وکیفی ترکردن مسابقات !

۴-به گفته یکی از مجریان هزینه شرکت متسابقین ازهمان ابتدا تا برگشت بعهده نهاد اوقاف می بشد وبه اصطلاح نهاد اوقاف ازخانه تاخانه کل هزینه های متسابقین را متقبل می می شود.بهتر ومنطقی ترنیست که نهاد اوقاف اینهمه هزینه را صرف پرورش استعددهای داخلی وامور قرآنی نقاط محروم کشورنماید؟؟؟وحداقل کشورهایی که قاریان ضعیفی دارند هزینه هایشان را خودشان متقبل شوند تا باعث می شود حداقل قرا ضعیفتر از شرکت در مسابقات منصرف شوند همانطور که آقای پورمعین در مصاحبه با ایکنا گفته اند.

۵-از اتفاقات عجیب این مسابقات تلاوت قاری عربستانی به سبک وسیاق قرا ایرانی وگفتن صدق الله العلی العظیم  وشرکت بعضی از ایرانیهای مقیم اروپا بعنوان متسابق آن هم کشورها و همچنین بالاتر شدن نمره تجوید قاری ایرانی نسبت به قاری مصر و همچنین… بود!!!!
منبع
جدید و تو و تازه ترین در مورد قرآن کریم: مسابقات بین المللی وچند نکته!!

مطلب پیشنهادی

نمودار درختی سوره های قرآن کریم (تفسیر ساختاری) سوره صف تا طلاق

نمودار درختی سوره های قرآن کریم (تفسیر ساختاری) سوره صف تا طلاق سلام شیوه جدیدی …