خانه / قران كريم / نمودار درختی زندگانی چهارده معصوم علیه السلام (سیره ساختاری)

نمودار درختی زندگانی چهارده معصوم علیه السلام (سیره ساختاری)

نمودار درختی زندگانی چهارده معصوم علیه السلام (سیره ساختاری)

سلام
روش جدیدی در تدبر در سیره معصومین علیهم السلام توسط استاد محمد حسین الهی زاده ارائه شده می باشد. در آن روش کل زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام تحت یک عنوان قرار می گیرد و همچنین تمام فعالیت های معصومین زیر مجموعه آن عنوان کلی خواهند بود. آن نمودارها فعلا تنها و فقط جهت زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام تهیه شده اند ولی باید توجه داشت به زودی نمودار زندگانی انبیای عظام علیهم السلام نیز تهیه می شوند. لینک دانلود نمودار درختی زندگانی چهارده معصوم علیه السلام برگرفته از کتاب تدبر در سیره تاریخی اهل بیت علیهم السلام نوشته محمد حسین الهی زاده:
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اعظم صلی الله علیه و همچنین آله:
http://s6.picofile.com/file/8239460442/1_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1.bmp
http://s6.picofile.com/file/8239460550/1_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی حضرت فاطمه سلام الله علیها:
http://s7.picofile.com/file/8239460650/2_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7.bmp
http://s6.picofile.com/file/8239460784/2_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امیر المؤمنین علیه السلام:
http://s6.picofile.com/file/8239460900/3_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C.bmp
http://s7.picofile.com/file/8239461034/3_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D8%B9%D9%84%DB%8C.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا حسن مجتبی علیه السلام:
http://s7.picofile.com/file/8239461384/4_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86.bmp
http://s7.picofile.com/file/8239461450/4_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا حسین علیه السلام:
http://s7.picofile.com/file/8239461534/5_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.bmp
http://s6.picofile.com/file/8239461584/5_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا سجاد علیه السلام:
http://s6.picofile.com/file/8239461684/6_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF.bmp
http://s7.picofile.com/file/8239461818/6_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا باقر علیه السلام:
http://s7.picofile.com/file/8239461892/7_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1.bmp
http://s6.picofile.com/file/8239461984/7_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا صادق علیه السلام:
http://s6.picofile.com/file/8239462076/8_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82.bmp
http://s7.picofile.com/file/8239462134/8_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا کاظم علیه السلام:
http://s7.picofile.com/file/8239462400/9_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85.bmp
http://s6.picofile.com/file/8239462484/9_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا رضا علیه السلام:
http://s7.picofile.com/file/8239462576/10_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7.bmp
http://s7.picofile.com/file/8239462684/10_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B1%D8%B6%D8%A7.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا جواد علیه السلام:
http://s7.picofile.com/file/8239462800/11_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF.bmp
http://s7.picofile.com/file/8239462892/11_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا هادی علیه السلام:
http://s7.picofile.com/file/8239463126/12_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C.bmp
http://s7.picofile.com/file/8239463200/12_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا حسن عسکری علیه السلام:
http://s6.picofile.com/file/8239463268/13_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C.bmp
http://s6.picofile.com/file/8239463334/13_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C.pdf.html
لینک دانلود نمودار درختی زندگانی امام و پیشوا زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف:
http://s7.picofile.com/file/8239463392/14_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C.bmp
http://s6.picofile.com/file/8239463434/14_%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D8%B1_%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D9%87_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C.pdf.html

 
منبع
بهترین در مورد قرآن کریم: نمودار درختی زندگانی چهارده معصوم علیه السلام (سیره ساختاری)

مطلب پیشنهادی

نمودار درختی سوره های قرآن کریم (تفسیر ساختاری) سوره صف تا طلاق

نمودار درختی سوره های قرآن کریم (تفسیر ساختاری) سوره صف تا طلاق سلام شیوه جدیدی …