خانه / شهدا و دفاع مقدس / پس از فتح خرمشهر ، ادامه جنگ چرا ؟؟؟

پس از فتح خرمشهر ، ادامه جنگ چرا ؟؟؟

بعد از فتح خرمشهر ، ادامه جنگ چرا ؟؟؟

Capture in Khorramshahr پس از فتح خرمشهر ، ادامه جنگ چرا  ؟؟؟

فتح
خرمشهر به عنوان یک حادثه تاریخی و همچنین سرنوشت‌ساز، پایان‌قسمت و بخش دوره اول جنگ
می باشد که با تجاوز عراق به ایران در تاریخ ۳۱ شهریور سال شمسی ۱۳۵۹ آغاز شد و همچنین با
آزادسازی منطقه ها و مناطق اشغالی به پایان رسید. ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر به مدت
شش سال شمسی و همچنین تحولاتی که در آن مرحله از جنگ صورت گرفت، به ویژه نحوه پایان
جنگ، پرسش از علت ادامه جنگ را به یک پرسش بنیادین تغییر پیدا کردن کرده می باشد. در آن
باره ملاحظاتی وجود دارد که بایستی و حتما مورد توجه قرار گیرد

%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87 %D8%AF%D8%B1 %D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87 %D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8 پس از فتح خرمشهر ، ادامه جنگ چرا  ؟؟؟

===============================================

Capture in Khorramshahr پس از فتح خرمشهر ، ادامه جنگ چرا  ؟؟؟

فتح
خرمشهر به عنوان یک حادثه تاریخی و همچنین سرنوشت‌ساز، پایان‌قسمت و بخش دوره اول جنگ
می باشد که با تجاوز عراق به ایران در تاریخ ۳۱ شهریور سال شمسی ۱۳۵۹ آغاز شد و همچنین با
آزادسازی منطقه ها و مناطق اشغالی به پایان رسید. ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر به مدت
شش سال شمسی و همچنین تحولاتی که در آن مرحله از جنگ صورت گرفت، به ویژه نحوه پایان
جنگ، پرسش از علت ادامه جنگ را به یک پرسش بنیادین تغییر پیدا کردن کرده می باشد. در آن
باره ملاحظاتی وجود دارد که بایستی و حتما مورد توجه قرار گیرد :

۱
ـ  اراده و تصمیم راسخ‌گیری جهت پایان دادن یا ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر با نظر
اجماع نخبگان و همچنین مسئولان سیاسی ـ نظامی کشور و همچنین در حضور امام و پیشوا راحل و همچنین بعد از
نمایش جلسات متعدد، اتخاذ شد.

شرایط
اراده و تصمیم راسخ‌گیری، ناظر بر آن معنا بود که قوای نظامی ایران با آزادسازی منطقه ها و مناطق
اشغالی، ماهیت جنگ تجاوزکارانه و همچنین فرسایشی را با کسب برتری سیاسی ـ نظامی
تغییر داده‌اند و همچنین در چنین وضعیتی به زعم آمریکا و همچنین غرب، ارائه هرگونه امتیاز
به ایران به معنای به رسمیت شناختن برتری نظام برآمده از انقلاب اسلامی و همچنین
با منافع غرب در تضاد می باشد. بنابراین، اجتناب از ارائه هرگونه امتیاز به
ایران، یک سیاست کلی و همچنین مورد توافق بود که از سوی آمریکا و همچنین غرب دنبال می‌شد.
بر پایه همین ملاحظه با تعریف برتری ایران به عنوان تهدید منافع آمریکا و همچنین
غرب، مهار آن برتری هدف سیاست‌های جدید منطقه‌ای آمریکا قرار گرفت.

۲
ـ   راه‌حل‌های پیشنهادی جهت پایان دادن به جنگ در آن مرحله، عموما از
سوی بعضی کشورهای منطقه، شامل عربستان مطرح شد که اکثرا و بیشتر ناظر بر تشکیل
صندوق مشترک جهت پرداخت خسارت به ایران و همچنین عراق بود. به آن ترتیب که
کشورهای منطقه با تشکیل صندوقی مشترک، مبالغی را به صندوق واریز کنند و همچنین
تدریجا جهت بازسازی ایران و همچنین عراق پرداخت می شود. در آن باره، صحبت از مبلغ
۲۵ میلیارد دلار تا ۵۰ میلیارد دلار مطرح شد؛ ولی باید توجه داشت به دلیل آنکه راه‌حل
متناسب با شرایط برتری ایران نبود و همچنین سایر خواسته‌های ایران مانند محکوم
کردن متجاوز، عقب‌نشینی کامل از خاک ایران، مورد توجه قرار نگرفته بود،
باره انجام مذاکرات فراهم نشد، در پس نتیجه آن می شود که رقم قطعی مشخص نیست.

۳
ـ  فاصله زمانی اراده و تصمیم راسخ‌گیری ایران بعد از فتح خرمشهر تا انجام عملیات رمضان
با وقوع بعضی رخدادهایی همراه شد که نقش مهمی در شکل‌گیری ادامه جنگ داشت.
در حالی که در سوم خرداد سال شمسی ۱۳۶۱ خرمشهر فتح شد و همچنین در تاریخ ۱۴ خرداد،
اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد، تصور ابتدایی و اولیه در ایران، ناظر بر آن معنا
بود که نگرانی از پیروزی ایران منجر به گشایش جبهه جدید شده می باشد. واکنش
سیاسی ـ نظامی ایران با اعزام هیأت دیپلماتیک در تاریخ ۱۷ خرداد و همچنین سپس
اعزام بعضی از نیروهای نظامی و همچنین اعلام آمادگی جهت جنگ در دو جبهه، متأثر از
همین ملاحظات بود.

در
تاریخ ۲۰ خرداد، عراق آمادگی جهت عقب‌نشینی یکجانبه را اعلام و همچنین در تاریخ
۳۰ تیر آن هم را اجرا کرد. در آن مرحله ۵ هزار کیلومتر از خاک ایران، همچنان
در اشغال ارتش عراق بود که در عقب‌نشینی تنها ۲۵۰۰ کیلومتر از آن هم تخلیه شد و همچنین
منطقه ها و مناطق حساس مانند ارتفاعات استراتژیک و همچنین شهرستان نفت‌شهرستان در اشغال نیروهای
عراقی باقی ماند.

ملاحظات
سیاسی ـ نظامی جدید سبب شد، امام و پیشوا(ره) با احساس نگرانی از ماهیت سیاست‌های
جدید آمریکا و همچنین اسرائیل و همچنین عراق، روند اعزام نیرو به لبنان را متوقف و همچنین دستور
بازگشت نیروها را صادر کردند.

در
چنین فضایی، قطعنامه ۵۲۲ در تاریخ ۲۲ تیر ماه از سوی نهاد ملل صادر شد
که هیچ‌کدام از درخواست‌های ایران مورد توجه قرار نگرفته بود و همچنین همچنان از
جنگ به عنوان اوضاع میان دو کشور نام برده می‌شد!

مجموعه
رخدادهای سیاسی ـ‌ نظامی در سطح منطقه، مواضع جدید آمریکا، ماهیت قطعنامه
جدید نهاد ملل، تماما نگرانی ایران را ـ مبنی بر آنکه کلیه تلاش‌ها و همچنین
سیاست‌ها جهت مهار و همچنین برتری ایران سازماندهی شده می باشد ـ تشدید کرد و همچنین در
پس نتیجه آن می شود که، اراده و تصمیم راسخ‌گیری ابتدایی و اولیه بعد از فتح خرمشهر، با آغاز عملیات رمضان در تاریخ
۲۳ تیر ماه سال شمسی ۱۳۶۱ و همچنین با هدف تأمین صلح شرافتمندانه و همچنین تنبیه متجاوز به
اجرا گذاشته شد.

۴
ـ  نقد و همچنین بررسی کردن اراده و تصمیم راسخ‌گیری جهت ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر و همچنین طرح پرسش در
آن باره، جهت نخستین بار از سوی نهضت آزادی مطرح شد. پیشامد جدید قابل توجه
در آن باره، آن می باشد که انتقاد نهضت آزادی نزدیک به یک سال شمسی بعد از
اراده و تصمیم راسخ‌گیری و همچنین اجرای آن هم و همچنین با دیدن نتایج آن اراده و تصمیم راسخ‌گیری، اعلام شد. حال
آنکه در صورتی که نهضت در آن باره دیدگاه و همچنین موضعی داشت،‌ جهت تأثیرگذاری بر روند
اراده و تصمیم راسخ‌گیری‌ها بایستی و حتما مثل گروه و حزب توده که در آن هم موقع، اقدام به موضع‌گیری
کرد، با صدور بیانیه، مواضع خود را رسما اعلام می‌کرد.

فارغ
از آن ملاحظه، نقدهای ناظر بر اراده و تصمیم راسخ‌گیری جهت ادامه جنگ، اصولا بر اساس
پس نتیجه آن می شود که و همچنین بدون توجه به شرایط طرح می‌می شود، حال آنکه جدا کردن یک اراده و تصمیم راسخ از
شرایط و همچنین بستر تاریخی آن هم، مانع از فهم ضرورت‌ها و همچنین دلایل آن اراده و تصمیم راسخ‌گیری
خواهد شد.

گزینه‌های
موجود جهت اراده و تصمیم راسخ‌گیری ایران، به گونه‌ای بود که در صورتی که جهت توقف جنگ
اراده و تصمیم راسخ‌گیری می‌شد، امتیاز قابل ملاحظه‌ای به ایران واگذار نمی‌شد و همچنین هیچ
تناسبی با شرایط برتری ایران نداشت و همچنین احتمالا باره درگیری مجدد ایران و همچنین
عراق نیز فراهم می‌شد. امروز آن هم اراده و تصمیم راسخ‌گیری با طرح آن پرسش روبروست که
چرا ایران آن‌گونه جنگ را پایان داد؟ و همچنین حال آنکه، در آن هم هنگام از موضع
برتر برخوردار بود و همچنین دشمن دچار شکست شده بود؟

آن
توضیح ناظر به آن معناست که پیچیدگی‌های حاکم بر شرایط اراده و تصمیم راسخ‌گیری بعد از
فتح خرمشهر، به گونه‌ای بوده می باشد که هرگونه اراده و تصمیم راسخ‌گیری با توجه به پیامدهای
آن هم می‌توانسته بود، پرسش‌زا باشد و همچنین تنها تفاوت در نوع پرسش‌هاست، نه اصل آن هم.

مرکز
پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی نخست‌وزیری در خرداد سال شمسی ۱۳۶۱، طی یک نظرسنجی از عده‌ای
با شرایط سنی، تحصیلی و همچنین جنسیت متغایر و متفاوت، «نظرات شهروندان و مردم شهر در مورد ادامه جنگ و همچنین
وارد شدن به خاک عراق» را مورد بررسی کردن قرار داده می باشد. در آن نظرسنجی، «نظر شهروندان و مردم شهر
در مورد ادامه جنگ»، وارد شدن به خاک عراق در صورتی که عراق شرایط ما را
نپذیرد و همچنین دلایل عدم وارد شدن به خاک عراق، مورد توجه قرار گرفته می باشد.

در
پاسخ به آن پرسش که جنگ را تا کجا ادامه بایستی و حتما داد، خروج عراق از خاک
ایران با ۷/۳۰ قسمت و بخش و همچنین سقوط صدام با ۵/۲۸ قسمت و بخش، بیشترین آرا را کسب کرده
می باشد. دیگر گزینه‌ها همچون گرفتن خسارت ۴/۱۲ قسمت و بخش و همچنین صلح تنها ۲ قسمت و بخش را به
خود اختصاص داده‌اند. در حالی که پاسخ نمی‌دانم، ۴ قسمت و بخش بوده می باشد.

در
پاسخ به آن پرسش که در صورتی که عراق شرایط ما را نپذیرد، آیا صلاح می‌دانید وارد
خاک عراق شویم، بر حسب جنسیت پاسخ مثبت، ۱/۷۰ قسمت و بخش، پاسخ منفی ۱/۱۵ قسمت و بخش و همچنین
نمی‌دانم ۲/۹ قسمت و بخش و همچنین برحسب سن، پاسخ مثبت ۹/۷۶، پاسخ منفی ۷/۷ و همچنین نمی‌دانم
۴/۱۵ قسمت و بخش می باشد. بر حسب مقدار و اندازه و میزان سواد پاسخگویان، پاسخ مثبت ۴/۴۸، پاسخ منفی
۲/۳۲ و همچنین پاسخ نمی‌دانم ۵/۶ قسمت و بخش می باشد.

قسمت و بخش
پاسخ‌ها به تناسب منطقه ها و مناطق بیستگانه تهران متغایر و متفاوت می باشد. چنانکه پاسخ افرادی که
یکی از بستگان آنها در جبهه بوده می باشد، در مورد وارد شدن به خاک عراق، ۳/۵۸ قسمت و بخش
مثبت و همچنین ۲۰ قسمت و بخش منفی و همچنین ۲۰ قسمت و بخش نمی‌دانم می‌باشد.

آن
نظرسنجی، فارغ از آنکه تا چه مقدار و اندازه و میزان می‌تواند از نظر علمی اعتبار داشته
باشد، بیانگر بخشی از واقعیت فرهنگی و اجتماعی و همچنین انظار و افکار عمومی نسبت به پیشامد جدید جنگ و همچنین
اراده و تصمیم راسخ‌گیری در مورد پایان یا ادامه آن هم و همچنین در میان اقشار متنوع و گوناگون و مختلف با موقعیت‌ها و همچنین
شرایط متغایر و متفاوت می باشد که با میانگین ۷۰ قسمت و بخش با آنچه بعد از فتح خرمشهر واقع
شد، موافقت خود را بر ادامه جنگ اعلام نموده اند.

 

طبقه بندی:
مـطـالـب خـوانـدنـی
، 

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : بعد از فتح خرمشهر ، ادامه جنگ چرا ؟؟؟

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …