خانه / شهدا و دفاع مقدس / یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

پادگان ابوذر یکی از یادمان های به جای مانده از دوران دفاع مقدس می باشد که مقام معظم رهبری آن هم را دوکوهه دوم نام نهادند .

سلام بر ابوذر و همچنین سلامی به زیبایی خداوند تبارک و تعالی و همچنین ملائکه اش بر تمامی شهیدان در خاک خفته اش !

سلام بر ترکش های به جا مانده بر ساختمان های دلشکسته ی ابوذر که با بغضی در گلو خاطرات جذاب و جالب و خنده ی بسیجیان عاشقش را مرور می کند !

ای پادگان عشق!  ای ابوذر درود بر گریه های شبانه ات که در فراق عزیزانت می ریزی !

ای قطعه مطلق عشق ! تو صاحب ناگشوده ترین اسرار شهیدان و همچنین رزمندگانی …

n00004965 r b 000 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004965 r b 001 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004965 r b 002 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004965 r b 003 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004965 r b 004 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004965 r b 005 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004965 r b 006 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004965 r b 007 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004965 r b 008 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004965 r b 009 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004964 r b 000 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004964 r b 001 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004964 r b 002 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004964 r b 003 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004964 r b 004 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004964 r b 005 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004964 r b 006 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004964 r b 007 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

n00004964 r b 008 یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

طبقه بندی:
منطقه ها و مناطق عملیاتی(یادمانها)
، 

منبع
شهدای۸ سال شمسی دفاع مقدس : یادمان پادگان ابوذر (دوکوهه دوم)

مطلب پیشنهادی

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است

خاطرات همسران شهدا دفاع مقدس کامل کننده این دفاع است آیین رونمایی از کتاب «گلستان …