اولین معلم شهید کشور در دفاع مقدس شهید حسنعلی کایدانی از شهر ترکالکی …

اولین معلم شهید کشور در دفاع مقدس شهید حسنعلی کایدانی از شهرستان ترکالکی … طبق اسناد موجود در اداره کل آموزش و همچنین پرورش استان خوزستان اولین معلم شهید در سطح  کشور  شهید دکتر حسنعلی کایدانی از شهرستان ترکالکی می باشد . شهید کایدان درسال ۱۳۴۷وارد دانشگاه Belln …

توضیحات بیشتر »

عـمـلـیـاتـهـای آبـان مـاه و تـقـویـم آبـان مـاه در دفـاع مـقـدس

عـمـلـیـاتـهـای آبـان مـاه و همچنین تـقـویـم آبـان مـاه در دفـاع مـقـدس بـه نـام نامی الـلـه یگانه پـاسـدار خـون شـهـیـدان مـهـمـان شـــــهـدا ســـــلـام خـوش آمــــدیـد ….. ایـن سـایـت ثـبـت شـده در ستاد سازماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و همچنین ارشاد اسلامی مـی بـاشـد « الـلـهـم صـلـی عـلـی مـحـمـد وآل مـحـمـد …

توضیحات بیشتر »

مراسم پیرغلامان حسینی شهر ترکالکی

مراسم پیرغلامان حسینی شهرستان ترکالکی   بـه نـام نامی الـلـه یگانه پـاسـدار خـون شـهـیـدان مـهـمـان شـــــهـدا ســـــلـام خـوش آمــــدیـد ….. ایـن سـایـت ثـبـت شـده در ستاد سازماندهی پایگاه های اینترنتی وزارت فرهنگ و همچنین ارشاد اسلامی مـی بـاشـد « الـلـهـم صـلـی عـلـی مـحـمـد وآل مـحـمـد وعـجـل فـرجـهـم و همچنین جـمـیـع …

توضیحات بیشتر »

عملیات محرم و شهدای پدافندی شهر ترکالکی

عملیات محرم و همچنین شهدای پدافندی شهرستان ترکالکی منحنی جذب قوه مردمی از عملیات ثامن الائمه(ع) تا عملیات بیت المقدس رشد فوق العاده ای را نشان م داد . لیکن حرکت آن منحنی در حد فاصل عملیات بیت المقدس تا عملیات رمضان از روند یکنواختی برخوردار شد . برهمین اساس …

توضیحات بیشتر »

مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت)

مـعـرفـی مـنـطـقـی عـمـلـیـاتـی شـرهـانـی(شـرهـانـی دشـت شـقـایـق هـاسـت) شـرهـانـی جـایـی اسـت کـه بـچـه هـای گـروه تـفـحـص زیـر لـب زمـزمـه مـی کـنـنـد:خـاک را یـک سـو بـزن آرام تـر خـفـتـه ایـنـجـا یـار مـفـقـود الـاثـر …. ایـنـجـا سـرزمـیـن گـمـنـام هـاسـت. ایـنـجـا سـرزمـیـن بـیـنـام و همچنین نـشـان هـاسـت .شـرهـانـی در حـقـیـقـت دشـت شـقـایـق‌هـاسـت ، …

توضیحات بیشتر »