مستند گریز و فرار با پرواز شماره ۲۶ / سالروز گریز و فرار شاه خبیث از کشور

مستند گریز و فرار با پرواز شماره ۲۶ / سالروز گریز و فرار شاه خبیث از کشور |مستند گریز و فرار با پرواز شماره ۲۶ / سالروز گریز و فرار شاه خبیث از کشور از آخرالزمان| فیلم دیدنی و جذاب مستند گریز و فرار با پرواز شماره ۲۶ / سالروز …

توضیحات بیشتر »

دو سفری که حکایت تاریخ مبارزات شهروندان و مردم شهر ایران می باشد

دو سفری که حکایت تاریخ مبارزات شهروندان و مردم شهر ایران می باشد |دو سفری که حکایت تاریخ مبارزات شهروندان و مردم شهر ایران می باشد از آخرالزمان| شاه رفت و همچنین تنها شانزده روز بعد از رفتن شاه فرودگاه مهرآباد میزبان استقبالی با شکوه بود . رفتنی به ذلت …

توضیحات بیشتر »

شهید رجایی / ابعاد قیام خونین ۱۷ شهریور

شهید رجایی / ابعاد قیام خونین ۱۷ شهریور |شهید رجایی / ابعاد قیام خونین ۱۷ شهریور از آخرالزمان| ابعاد قیام خونین ۱۷ شهریور ۱ ۱۱:۰۸ ابعاد قیام خونین ۱۷ شهریور ۲ ۱۰:۲۲ ابعاد قیام خونین ۱۷ شهریور ۳ ۹:۵۷ ابعاد قیام خونین ۱۷ شهریور ۴ ۱۰:۳۴ ابعاد قیام خونین ۱۷ …

توضیحات بیشتر »

افشاگری وزیر سابق بهداشت از پروژه کثیف و همچنین شیطانی روحانی خائن

افشاگری وزیر سابق بهداشت از پروژه کثیف و همچنین شیطانی روحانی خائن |افشاگری وزیر سابق بهداشت از پروژه کثیف و همچنین شیطانی روحانی خائن از آخرالزمان| قاضی زاده هاشمی در فیلمی که به تازگی نشر یافته شده شده، صراحتا اعلام میکند که بعضی از اقدامات حکومت عمدی و همچنین در …

توضیحات بیشتر »