شناسایی هویت غواص شهید دست بسته

شناسایی هویت غواص شهید دست بسته در روز ۱۷ خرداد ماه ۹۴ تیتر زده شد: «پیکر غواص شهید دست بسته جهت نخستین‌بار مقابل دوربین‌های خبری قرار گرفت» در آن هم روز با حضور سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین سرهنگ ابراهیم …

توضیحات بیشتر »

شیخ حسنعلی نوخودکی

شیخ حسنعلی نوخودکی نقل کرامات از جناب شیخ حسنعلی نخودکی بیش از سایر اولیاء می باشد که بیش از صد مورد از آن هم در کتاب نشان از بی نشانها(ج۱وج۲)آمده می است و خواهد بود.آن بدین دلیل می باشد که ایشان باب حضرت علیّ بن موسی الرضا (علیه السلام)در مشهد …

توضیحات بیشتر »

شیخحسنعلی نوخودکی

شیخحسنعلی نوخودکی نقل کرامات از جناب شیخ حسنعلی نخودکی بیش از سایر اولیاء می باشد که بیش از صد مورد از آن هم در کتاب نشان از بی نشانها(ج۱وج۲)آمده می است و خواهد بود.آن بدین دلیل می باشد که ایشان باب حضرت علیّ بن موسی الرضا (علیه السلام)در مشهد مقدس …

توضیحات بیشتر »

شناسایی هویت غواص شهید دست بسته

شناسایی هویت غواص شهید دست بسته در روز ۱۷ خرداد ماه ۹۴ تیتر زده شد: «پیکر غواص شهید دست بسته جهت نخستین‌بار مقابل دوربین‌های خبری قرار گرفت» در آن هم روز با حضور سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین سرهنگ ابراهیم …

توضیحات بیشتر »

شناسایی هویت غواص شهید دست بسته

شناسایی هویت غواص شهید دست بسته در روز ۱۷ خرداد ماه ۹۴ تیتر زده شد: «پیکر غواص شهید دست بسته جهت نخستین‌بار مقابل دوربین‌های خبری قرار گرفت» در آن هم روز با حضور سردار سید محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین سرهنگ ابراهیم …

توضیحات بیشتر »