عملیات رمضان … و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

عملیات رمضان … و همچنین شهدای عملیات رمضان و همچنین شهدای پدافندی ترکالکی عملیات رمضان عبور از مرز و همچنین وارد شدن به خاک عراق مستلزم و نیاز به تبیین استراتژی جدیدی داشت ، استراتژی جدید نیز منابع و همچنین روش های جدید و تو و تازه ای را …

توضیحات بیشتر »

یادمان پاسگاه زید ، شهدای عملیات رمضان (منطقه کوشک)

یادمان پاسگاه زید ، شهدای عملیات رمضان (منطقه کوشک) ================================================= پاسگاه “زید”، یادمان شهدای گمنام و همچنین لب‌تشنه عملیات رمضانجاده اهواز را که به سمت خرمشهر می‌گیری و همچنین می‌روی، ایستگاه حسینیه را که پشت سر می‌گذاری و همچنین وارد جاده شهید کاظمی می‌شوی، بوی پیراهن رزمندگان “رمضان” به …

توضیحات بیشتر »

یادمان پاسگاه زید ، شهدای عملیات رمضان (منطقه کوشک)

یادمان پاسگاه زید ، شهدای عملیات رمضان (منطقه کوشک) ================================================= پاسگاه “زید”، یادمان شهدای گمنام و همچنین لب‌تشنه عملیات رمضانجاده اهواز را که به سمت خرمشهر می‌گیری و همچنین می‌روی، ایستگاه حسینیه را که پشت سر می‌گذاری و همچنین وارد جاده شهید کاظمی می‌شوی، بوی پیراهن رزمندگان “رمضان” به …

توضیحات بیشتر »

عملیات رمضان … و شهدای عملیات رمضان و شهدای پدافندی ترکالکی

عملیات رمضان … و همچنین شهدای عملیات رمضان و همچنین شهدای پدافندی ترکالکی عملیات رمضان عبور از مرز و همچنین وارد شدن به خاک عراق مستلزم و نیاز به تبیین استراتژی جدیدی داشت ، استراتژی جدید نیز منابع و همچنین روش های جدید و تو و تازه ای را …

توضیحات بیشتر »

khamenei.ir منتشر کرد/ویژه نامه "نغمه های بهشتی"

khamenei.ir نشر یافته شده کرد/ویژه نامه "نغمه های بهشتی" صفحه «نغمه‌های بهشتی» ویژه معرفی قاریان برجسته جهان اسلام در khamenei.ir نشر یافته شده شده می باشد. در آن صفحه گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب در مورد بعضی از قاریان جهان اسلام شامل «عبدالفتاح شعشاعی»، «مصطفی اسماعیل»، «ابوالعینین شعیشع»، «محمد …

توضیحات بیشتر »