خانه / بایگانی برچسب: ماشین کاری

بایگانی برچسب: ماشین کاری

روش پیشگیری از سوختگی جوش هات تپ

سوختگی های جوشروش پیشگیری از سوختگی جوش هات تپهات تپ حرفه ایبرای پیشگیری از سوختگی جوش های هات تپ باید روش جوشکاری بدقت نوشته شود همین طور مسائل مربوطه به انتقال گرما در نظر گرفته شود. جهت جوشکاری به لوله های با ضخامت کمتر از ۶٫۴mm باید قطر الکترود جوشکاری …

توضیحات بیشتر »