خانه / بایگانی برچسب: نیلینگ

بایگانی برچسب: نیلینگ

روش اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی

روش استقرار عملیات خاکبرداری و خاکریزیخاک برداری و گود برداری مقدمه به طور کلی عملیات خاکی مشتمل است برپاک کردن بستر و حریم منطقه مورد نظر از درختان و ریشه گیاهان، برداشت خاکهای نباتی و نامرغوب، خاکبرداری، گودبرداری، خاکریزی کوبیدن خاک بالاخره کارهای حفاظتی به منظور اجرای عملیات فوق. آماده‌سازی …

توضیحات بیشتر »

مراحل فونداسیون

مراحل فونداسیونآزمایش خاک۱- آزمایش زمین از لحاظ پایداری۲- پی کنی۳- پی سازی (فونداسیون) پی (فونداسیون) وسیله ای است که بار فشار وارد از نقاط مختلف ساختمان و همین طور بارهای اضافی را به زمین منتقل می نماید . طبقه بندی زمین چند نوع استزمین هایی که با خاک ریزی دستی …

توضیحات بیشتر »